Złota Wstęgaod poziomu ?


Pochodzenie: Dom Władyki 25 + 15 + 2 + 2 + 2
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa wydobycie w Kopalni Żelaza lub produkcje Pieca Do Wytopu Żelaza o 3x

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.