Paczka Tubylcaod poziomu 1

Pochodzenie: Event Koniec Świata 2021 (max 1) 2.969

  • 10x Duża Katapulta
  • 10x Skrytobójca
  • 10x Grad Strzał
  • 5x Balista
  • 2x Grad Płonących Strzał
  • Uzupełnienie 2500 Rudy Tytanu
  • Uzupełnienie 2500 Saletry
  • Uzupełnienie 10.000 Węgla

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.