Zwykłe Pudełko Zasobów160
14% 800x Zboże
14% 250x Ruda Złota
14% 500x Ruda Miedzi
12% 500x Deski z Drewna Liściastego
12% 500x Narzędzia
12% 250x Ruda Żelaza
8% 400x Mięso
8% 800x Węgiel
6% 300x Marmur


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.