Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 2x
 • 235 Łucznik [-235]
 • 1.746 Konny Zbrojny [-1.746]
 • 904 Rycerz [-904]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 166 Oblężnik
 • 2x 2x
 • 235 Łucznik [-235]
 • 1.677 Konny Zbrojny [-1.677]
 • 820 Rycerz [-820]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 166 Oblężnik
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 18, musimy wysłać Generała na obóz 19. Generał zostanie przechwycony przez obóz 18. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 41, musimy wysłać Generała na obóz 42. Generał zostanie przechwycony przez obóz 41. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 42 Konny Zbrojny, 108 Oblężnik [straty: 42KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 31 Konny Zbrojny, 239 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 171 Rycerz [straty: 9KZ, 31R]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (270) 70 Arkebuzer w Zbroi, 200 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 169 Rycerz [straty: 11KZ, 54R]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 46 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 104 Oblężnik [straty: 46KZ, 30R]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 227 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G2 15 130 Bosman, 130 Żeglarz 1 fala (BRS) 180 Rycerz [straty: 64R]
G2 16 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 26 Rycerz, 130 Oblężnik [straty: 24KZ, 26R]
G2 17 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 68 Arkebuzer w Zbroi, 162 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 33 Konny Zbrojny, 84 Rycerz, 153 Oblężnik [straty: 33KZ, 84R]
G2 19 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Buntownik 1 fala (270) 63 Konny Zbrojny, 118 Rycerz, 89 Oblężnik [straty: 63KZ, 118R]
G3 20 150 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 37 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]
G3 21 100 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 100 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 106 Konny Zbrojny, 56 Rycerz, 108 Oblężnik [straty: 106KZ, 56R]
G3 22 100 Podoficer, 100 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 37 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]
G3 23 70 Żeglarz, 70 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Rycerz [straty: 12KZ, 37R]
G3 24 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 227 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G3 25 100 Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G3 26 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (VAR) 71 Konny Zbrojny, 109 Arkebuzer w Zbroi [straty: 71KZ]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer 1 fala (NUS) 115 Łucznik
2 fala (270) 16 Konny Zbrojny, 254 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ, 115Ł]
G3 28 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 104 Konny Zbrojny, 166 Arkebuzer w Zbroi [straty: 104KZ]
G3 29 70 Podoficer, 200 Kanonier 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 30 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 52 Konny Zbrojny, 98 Arkebuzer w Zbroi [straty: 52KZ]
G4 31 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer, 90 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 76 Rycerz, 158 Oblężnik [straty: 36KZ, 76R]
G4 32 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G4 33 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 65 Konny Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 65KZ]
G4 34 70 Żeglarz, 90 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 62 Konny Zbrojny, 88 Oblężnik [straty: 62KZ]
G4 36 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (VAR) 71 Konny Zbrojny, 109 Arkebuzer w Zbroi [straty: 71KZ]
G4 37 200 Żeglarz Konny, 2 Sternik 1 fala (ANS) 77 Konny Zbrojny, 73 Oblężnik [straty: 77KZ]
G4 38 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 166 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G4 39 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 40 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G4 41 50 Doświadczony Żeglarz, 150 Podoficer, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 7 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G4 42 270 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (270) 109 Konny Zbrojny, 161 Oblężnik [straty: 109KZ]
G5 43 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (MSW) 110 Konny Arkebuzer
2 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 110KA]
G5 44 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (270) 260 Rycerz
2 fala (270) 12 Konny Zbrojny, 258 Arkebuzer w Zbroi [straty: 260R, 12KZ]
G5 45 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 207 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G5 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (270) 23 Konny Zbrojny, 247 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G5 47 250 Kanonier, Informator 1 fala (NUS) 120 Łucznik
2 fala (270) 108 Konny Zbrojny, 162 Arkebuzer w Zbroi [straty: 108KZ, 120Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 18

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 19, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 18), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 63 Konny Zbrojny, 118 Rycerz, 89 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.