Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 95 Łucznik [-95]
 • 1.318 Konny Zbrojny [-1.318]
 • 811 Rycerz [-811]
 • 285 Arkebuzer w Zbroi
 • 195 Konny Arkebuzer
 • 182 Oblężnik
 • 95 Łucznik [-95]
 • 1.254 Konny Zbrojny [-1.254]
 • 727 Rycerz [-727]
 • 285 Arkebuzer w Zbroi
 • 195 Konny Arkebuzer
 • 182 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 BRS NUS VAR ANS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3 Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 18, musimy wysłać Generała na obóz 19. Generał zostanie przechwycony przez obóz 18. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 41, musimy wysłać Generała na obóz 42. Generał zostanie przechwycony przez obóz 41. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 36 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 36KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Rycerz [straty: 9KZ, 22R]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 184 Rycerz [straty: 11KZ, 30R]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 171 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 129 Oblężnik [straty: 35KZ, 31R]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 15 130 Bosman, 130 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 39R]
G2 16 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Rycerz [straty: 14KZ, 42R]
G2 17 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 33 Konny Zbrojny, 84 Rycerz, 168 Oblężnik [straty: 33KZ, 84R]
G2 19 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Buntownik 1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 181 Oblężnik [straty: 44KZ, 60R]
G3 20 150 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G3 21 100 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 100 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 74 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 168 Oblężnik [straty: 74KZ, 43R]
G3 22 100 Podoficer, 100 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G3 23 70 Żeglarz, 70 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 21R]
G3 24 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G3 25 100 Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G3 26 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (VAR) 65 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi [straty: 65KZ]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer 1 fala (NUS) 95 Łucznik
2 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 183 Konny Arkebuzer [straty: 12KZ, 95Ł]
G3 28 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 64 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 64KZ]
G3 29 70 Podoficer, 200 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 30 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G4 31 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer, 90 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 76 Rycerz, 173 Oblężnik [straty: 36KZ, 76R]
G4 32 270 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 33 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 161 Konny Arkebuzer [straty: 34KZ]
G4 34 70 Żeglarz, 90 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 35 Konny Zbrojny, 130 Oblężnik [straty: 35KZ]
G4 36 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (VAR) 51 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 74 Konny Arkebuzer [straty: 51KZ]
G4 37 200 Żeglarz Konny, 2 Sternik 1 fala (ANS) 43 Konny Zbrojny, 122 Oblężnik [straty: 43KZ]
G4 38 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 181 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G4 39 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 40 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G4 41 50 Doświadczony Żeglarz, 150 Podoficer, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 7 Konny Zbrojny, 188 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G4 42 270 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (270) 103 Konny Zbrojny, 182 Oblężnik [straty: 103KZ]
G5 43 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (VAR) 130 Rycerz
2 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130R]
G5 44 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (ANS) 165 Rycerz
2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer [straty: 165R, 8KZ]
G5 45 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G5 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 176 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G5 47 250 Kanonier, Informator 1 fala (270) 72 Konny Zbrojny, 213 Arkebuzer w Zbroi [straty: 72KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 18

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 19, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 18), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 181 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 19.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.