Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 745 Konny Zbrojny [-745]
  • 363 Rycerz [-363]
  • 285 Arkebuzer w Zbroi
  • 285 Konny Arkebuzer
  • 181 Oblężnik
  • 653 Konny Zbrojny [-653]
  • 363 Rycerz [-363]
  • 285 Arkebuzer w Zbroi
  • 285 Konny Arkebuzer
  • 181 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 VAR ANS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 36 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 36KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 23 Konny Zbrojny, 262 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 42 Konny Zbrojny, 123 Arkebuzer w Zbroi [straty: 42KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 38 Konny Zbrojny, 157 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 202 Konny Arkebuzer, 40 Oblężnik [straty: 43KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 258 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (VAR) 66 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 66KZ]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 258 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 15 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 50 Konny Zbrojny, 145 Oblężnik [straty: 50KZ]
G2 16 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 244 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G2 17 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 181 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G2 19 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 20 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 38KZ]
G2 21 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (VAR) 130 Rycerz
2 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130R]
G2 22 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (ANS) 165 Rycerz
2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer [straty: 165R, 8KZ]
G2 23 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (270) 31 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 234 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G2 24 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 266 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G2 25 250 Kanonier, Informator 1 fala (270) 72 Konny Zbrojny, 213 Arkebuzer w Zbroi [straty: 72KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 15

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 244 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 16

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.