Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 1.038 Konny Zbrojny [-1.038]
 • 418 Rycerz [-418]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 184 Oblężnik
 • 2x
 • 932 Konny Zbrojny [-932]
 • 418 Rycerz [-418]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 357 Konny Arkebuzer [-110]
 • 184 Oblężnik
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (VAR) 78 Konny Zbrojny, 102 Oblężnik [straty: 78KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 31 Konny Zbrojny, 239 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 31 Konny Zbrojny, 149 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (270) 70 Arkebuzer w Zbroi, 200 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (270) 55 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 95 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (270) 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik [straty: 86KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 50 Konny Zbrojny, 130 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 130 Konny Arkebuzer, 90 Oblężnik [straty: 50KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (270) 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik [straty: 86KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (VAR) 76 Konny Zbrojny, 104 Oblężnik [straty: 76KZ]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 227 Konny Arkebuzer [straty: 46KZ]
G2 15 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 51 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 51KZ]
G2 16 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 68 Arkebuzer w Zbroi, 162 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 17 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 166 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G2 19 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 20 270 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 68 Konny Zbrojny, 112 Oblężnik [straty: 68KZ]
G2 21 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (MSW) 110 Konny Arkebuzer
2 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 110KA]
G2 22 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (270) 260 Rycerz
2 fala (270) 12 Konny Zbrojny, 258 Arkebuzer w Zbroi [straty: 260R, 12KZ]
G2 23 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 207 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ]
G2 24 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (270) 23 Konny Zbrojny, 247 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G2 25 250 Kanonier, Informator 1 fala (VAR) 90 Rycerz
2 fala (270) 108 Konny Zbrojny, 162 Arkebuzer w Zbroi [straty: 108KZ, 90R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 15

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 86 Konny Zbrojny, 184 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 68 Arkebuzer w Zbroi, 162 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 16

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.