Aladyn i Lampa Oliwna – Generał Gemini + Borys + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 558 Konny Zbrojny [-558]
  • 363 Rycerz [-363]
  • 295 Arkebuzer w Zbroi
  • 195 Konny Arkebuzer
  • 191 Oblężnik
  • 513 Konny Zbrojny [-513]
  • 321 Rycerz [-321]
  • 295 Arkebuzer w Zbroi
  • 195 Konny Arkebuzer
  • 191 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS VAR ANS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 36 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 36KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Rycerz [straty: 9KZ, 22R]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 184 Rycerz [straty: 11KZ, 30R]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 171 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 129 Oblężnik [straty: 35KZ, 31R]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 15 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Rycerz [straty: 14KZ, 42R]
G2 16 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G2 17 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (GEM) 36 Konny Zbrojny, 68 Rycerz, 191 Oblężnik [straty: 36KZ, 68R]
G2 19 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 20 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G2 21 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (VAR) 130 Rycerz
2 fala (GEM) 295 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130R]
G2 22 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (ANS) 40 Rycerz
2 fala (GEM) 8 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 137 Konny Arkebuzer [straty: 40R, 8KZ]
G2 23 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 24 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 176 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G2 25 250 Kanonier, Informator 1 fala (GEM) 72 Konny Zbrojny, 223 Arkebuzer w Zbroi [straty: 72KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 15

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer) wysyłamy Borysa na obóz 16

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.