Aladyn i Lampa Oliwna – MAJ + BRS + NUS + VAR + ANS + MIK + NIE + MSW (Thenewlords)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 1 Rekrut
  • 95 Łucznik [-95]
  • 2.000 Konny Zbrojny [-1.901]
  • 1.280 Rycerz [-931]
  • 285 Arkebuzer w Zbroi
  • 285 Konny Arkebuzer
  • 200 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MSW VAR MIK
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Kolos 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
BRS NUS ANS NIE
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3 Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 7, musimy wysłać Generała na obóz 8. Generał zostanie przechwycony przez obóz 7. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 18, musimy wysłać Generała na obóz 19. Generał zostanie przechwycony przez obóz 18. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 41, musimy wysłać Generała na obóz 42. Generał zostanie przechwycony przez obóz 41. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (MIK) 75 Konny Zbrojny, 140 Oblężnik [straty: 64KZ]
G1 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (MIK) 43 Konny Zbrojny, 172 Konny Arkebuzer [straty: 39KZ]
G1 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 25 Konny Zbrojny, 145 Rycerz, 45 Oblężnik [straty: 18KZ, 39R]
G1 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (MIK) 45 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (MIK) 215 Rycerz [straty: 88R]
G1 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 60 Konny Zbrojny, 155 Oblężnik [straty: 52KZ]
G1 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (MIK) 110 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik [straty: 79KZ]
G2 9 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 23 Konny Zbrojny, 150 Rycerz, 42 Oblężnik [straty: 20KZ, 52R]
G2 10 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 57 Konny Zbrojny, 47 Konny Arkebuzer, 111 Oblężnik [straty: 52KZ]
G2 11 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (MIK) 110 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik [straty: 79KZ]
G2 12 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 235 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G2 13 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (MIK) 55 Konny Zbrojny, 62 Rycerz, 98 Oblężnik [straty: 48KZ, 56R]
G2 14 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (MIK) 52 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G2 15 130 Bosman, 130 Żeglarz 1 fala (MIK) 180 Rycerz, 35 Oblężnik [straty: 180R]
G2 16 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 40 Konny Zbrojny, 80 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 32KZ, 45R]
G2 17 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (MIK) 73 Konny Zbrojny, 142 Konny Arkebuzer [straty: 67KZ]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, 70 Żeglarz Konny BLOK
G2 19 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Buntownik 1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 181 Oblężnik [straty: 44KZ]
G3 20 150 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 73 Konny Zbrojny, 80 Arkebuzer w Zbroi, 55 Konny Arkebuzer [straty: 73KZ]
G3 21 100 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 100 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 74 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 168 Oblężnik [straty: 74KZ, 43R]
G3 22 100 Podoficer, 100 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 20 Konny Zbrojny, 195 Rycerz [straty: 20KZ, 62R]
G3 23 70 Żeglarz, 70 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 40 Oblężnik [straty: 20KZ, 40R]
G3 24 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (MIK) 60 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G3 25 100 Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 60 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G3 26 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (NIE) 4 Konny Zbrojny, 231 Konny Arkebuzer [straty: 4KZ]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer 1 fala (NUS) 95 Łucznik
2 fala (MIK) 20 Konny Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ, 95Ł]
G3 28 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 64 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 64KZ]
G3 29 70 Podoficer, 200 Kanonier 1 fala (MIK) 40 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G3 30 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G4 31 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer, 90 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 28 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G4 32 270 Kanonier 1 fala (MIK) 60 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G4 33 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (MIK) 100 Konny Zbrojny, 40 Konny Arkebuzer, 75 Oblężnik [straty: 100KZ]
G4 34 70 Żeglarz, 90 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 20 Konny Zbrojny, 20 Rycerz, 160 Konny Arkebuzer, 15 Oblężnik [straty: 20KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (MIK) 80 Konny Zbrojny, 135 Oblężnik [straty: 80KZ]
G4 36 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G5 36 BIS 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 37 200 Żeglarz Konny, 2 Sternik 1 fala (MIK) 100 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 95 Oblężnik [straty: 100KZ]
G5 38 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (MSW) 35 Rycerz
2 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 265 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ, 31R]
G5 39 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 40 270 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 75 Konny Zbrojny, 140 Oblężnik [straty: 75KZ]
G5 41 50 Doświadczony Żeglarz, 150 Podoficer, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 7 Konny Zbrojny, 188 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G5 42 270 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (270) 103 Konny Zbrojny, 182 Oblężnik [straty: 103KZ]
G5 43 250 Buntownik, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (VAR) 130 Rycerz
2 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130R]
G5 44 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (ANS) 165 Rycerz
2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer [straty: 165R, 8KZ]
G5 45 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 57 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 138 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G5 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (MIK) 35 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G5 47 250 Kanonier, Informator 1 fala (270) 72 Konny Zbrojny, 213 Arkebuzer w Zbroi [straty: 72KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 18

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 19, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 18), zaraz po nim
z W (1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 181 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 19.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.