Aladyn i Lampa Oliwna – SGG + MGG + VAR + ANS + BRS + MIK + NIE + MED – szybki drop (heniu315)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x 3x 2x 2x
  • 90 Rekrut [-90]
  • 537 Konny Zbrojny [-537]
  • 245 Rycerz [-152]
  • 1.000 Konny Arkebuzer
  • 435 Arkebuzer w Zbroi
  • 376 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MED GEM VAR ANS
Pierwsza Pomoc 3/3
Potężna Szarża 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3
MAJ BRS MIK
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Powiększony Garnizon 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Najazd 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1a 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ANS) 36 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 36KZ]
G1b 2 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1b 3 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (GEM) 21 Konny Zbrojny, 274 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G1b 4 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Rycerz [straty: 9KZ, 22R]
G1b 5 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (MIK) 45 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1b 6 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (VAR) 27 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi, 68 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1b 7 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny BLOK
G1b 8 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (NIE) 28 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 10 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 38 Konny Zbrojny, 157 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G2 11 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 171 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G2 12 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 45KZ]
G2 13 1 obóz: 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny
2 obóz: 120 Żeglarz, 150 Podoficer
1 fala (NIE) 27 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 14 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (VAR) 66 Konny Zbrojny, 129 Oblężnik [straty: 66KZ]
G2a 15 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny BLOK
G2a 16 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (NIE) 40 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (MGG) 90 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 90Re]
G2 18 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 19 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 38KZ]
G2 20 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (MED) 150 Rycerz
2 fala (MAJ) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 130R]
G2 21 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (MGG) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (MAJ) 8 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G2 22 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 30 Konny Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G2 23 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G2 24 250 Kanonier, Informator 1 fala (MGG) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (GEM) 36 Konny Zbrojny, 59 Rycerz, 200 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7Obóz 15

Z Ga (175 Konny Zbrojny, 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 8 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 7), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 45 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 8.

Z Gb (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (NIE) 40 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer) wysyłamy Niezłomnego na obóz 16

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.