Aladyn i Lampa Oliwna – STAN + MGG (buch1)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3.000 Zbrojny [-2.784]
  • 210 Konny Arkebuzer
  • 195 Arkebuzer w Zbroi

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

STAN MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Atakując obóz 13, musimy wysłać Generała na obóz 14. Generał zostanie przechwycony przez obóz 13. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
*Atakując obóz 34 pamiętajmy o strefie wpływu obozu 35 – przesunąć generała lekko w dół.
Atakując obóz 42, musimy wysłać Generała na obóz 43. Generał zostanie przechwycony przez obóz 42. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Generał Stanowczy zrobiony pod monety gwiezdne, a przygoda pod nabijanie doświadczenia.
W przypadku posiadania umiejętności Pierwsza Pomoc w generałach (STAN i MGG) straty spadają do około 2350 Zbrojnych.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 210 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 53Z]
G1 2 100 Kanonier, 150 Bosman 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 23Z]
G1 3 130 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 61Z]
G1 4 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (STAN) 90 Zbrojny, 125 Konny Arkebuzer [straty: 87Z]
G1 5 100 Kanonier, 120 Żeglarz 1 fala (STAN) 20 Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 12Z]
G1 6 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 30Z]
G1 7 70 Żeglarz, 70 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 26Z]
G1 8 100 Żeglarz, 100 Podoficer, Kapitan 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 27Z]
G2 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 37Z]
G2 10 130 Bosman, 130 Żeglarz 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 20Z]
G2 11 80 Doświadczony Żeglarz, 80 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 65Z]
G2 12 100 Podoficer, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 61Z]
G2 13 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 49Z]
G2 14 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Buntownik 1 fala (STAN) 110 Zbrojny, 105 Konny Arkebuzer [straty: 102Z]
G2 15 80 Żeglarz, 100 Bosman, 80 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 33Z]
G2 16 100 Doświadczony Żeglarz, 160 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 75Z]
G2 17 250 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (STAN) 90 Zbrojny, 125 Konny Arkebuzer [straty: 87Z]
G2 18 100 Żeglarz, 70 Podoficer, 100 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 28Z]
G2 19 50 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 100 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 56Z]
G3 20 150 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 60Z]
G3 21 100 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 100 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (STAN) 120 Zbrojny, 95 Konny Arkebuzer [straty: 114Z]
G3 22 100 Podoficer, 100 Bosman, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 31Z]
G3 23 70 Żeglarz, 70 Bosman, 90 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 30Z]
G3 24 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 37Z]
G3 25 100 Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 39Z]
G3 26 70 Podoficer, 200 Kanonier 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 27Z]
G3 27 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 68Z]
G3 28 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 23Z]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 28Z]
G3 30 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (STAN) 130 Zbrojny, 85 Konny Arkebuzer [straty: 127Z]
G4 31 270 Kanonier 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 36Z]
G4 32 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer, 90 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 55Z]
G4 33 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 93Z]
G4 34* 150 Podoficer, 120 Żeglarz 1 fala (STAN) 20 Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 10Z]
G4 35 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 74Z]
G4 36 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Podoficer, 80 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 51Z]
G4 37 200 Żeglarz Konny, 2 Sternik 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 67Z]
G4 38 70 Żeglarz, 90 Podoficer, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 20 Zbrojny, 195 Konny Arkebuzer [straty: 15Z]
G4 39 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (STAN) 80 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 71Z]
G4 40 50 Żeglarz, 210 Podoficer 1 fala (STAN) 5 Zbrojny, 210 Konny Arkebuzer [straty: 1Z]
G4 41 270 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 59Z]
G4 42 50 Doświadczony Żeglarz, 150 Podoficer, 50 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 24Z]
G4 43 270 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (STAN) 130 Zbrojny, 85 Konny Arkebuzer [straty: 127Z]
G5 44 250 Bosman, Kapitan, Wielka Armata 1 fala (MGG) 155 Zbrojny
2 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 214Z]
G5 45 250 Podoficer, Sternik, Wielka Armata 1 fala (MGG) 155 Zbrojny
2 fala (STAN) 20 Zbrojny, 195 Arkebuzer w Zbroi [straty: 166Z]
G5 46 250 Doświadczony Żeglarz, 20 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 46Z]
G5 47 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 24Z]
G5 48 250 Kanonier, Informator 1 fala (STAN) 140 Zbrojny, 75 Konny Arkebuzer [straty: 135Z]

  1. poproszę o poprawienie atak na 33 obóz powinno być 115 Konny Arkebuzer, a nie jak podałem 155 Konny Arkebuzer

    Od Admin: Poprawione.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.