Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 13x
 • Grad Strzał
 • 1.415 Konny [-1.415]
 • 2.950 Konny Zbrojny [-2.950]
 • 1.729 Rycerz [-1.729]
 • 82 Arkebuzer [-82]
 • 328 Arkebuzer w Zbroi [-85]
 • 263 Konny Arkebuzer [-20]
 • 186 Oblężnik
 • 13x 3x
 • Grad Strzał
 • 1.415 Konny [-1.415]
 • 2.852 Konny Zbrojny [-2.852]
 • 1.669 Rycerz [-1.669]
 • 82 Arkebuzer [-82]
 • 328 Arkebuzer w Zbroi [-85]
 • 243 Konny Arkebuzer
 • 186 Oblężnik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 22 Rycerz, 132 Oblężnik [straty: 26KZ, 22R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 174 Oblężnik [straty: 24KZ, 72R]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 74 Konny Zbrojny, 106 Konny Arkebuzer [straty: 74KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (270) 42 Konny Zbrojny, 56 Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ, 56A]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (270) 76 Konny Zbrojny, 194 Arkebuzer w Zbroi [straty: 76KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 128KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 33 Rycerz, 121 Oblężnik [straty: 26KZ, 33R]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (BRS) 48 Konny Zbrojny, 37 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 48KZ, 37R]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ, 20KA]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Rycerz [straty: 12KZ, 57R]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 124 Oblężnik [straty: 25KZ, 31R]
G3 20 270 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ]
G3 21 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 167 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G3 22 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (270) 85 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 85KZ]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G3 24 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (BRS) 15 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 15KZ, 45R]
G3 25 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (270) 44 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 156 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G3 26 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G3 27 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 100 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 127 Oblężnik [straty: 100KZ, 43R, 220K]
G4 28 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 161 Rycerz [straty: 19KZ, 36R]
G4 29 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (270) 60 Konny Zbrojny, 51 Rycerz, 159 Oblężnik [straty: 60KZ, 51R]
G4 30 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 121 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi [straty: 121KZ, 220K]
G4 31 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G4 32 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 33 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G4 34 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 94 Konny Zbrojny, 176 Arkebuzer w Zbroi [straty: 94KZ, 220K]
G4 35 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 47 Rycerz, 119 Oblężnik [straty: 14KZ, 47R]
G4 36 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G4 37 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik 1 fala (270) 119 Konny Zbrojny, 151 Oblężnik [straty: 119KZ]
G5 38 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 45KZ]
G5 39 180 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer 1 fala (MSW) 85 Arkebuzer w Zbroi
2 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 12KZ, 85AZ]
G5 40 150 Kanonier, 3 Kapitan 1 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 206 Arkebuzer w Zbroi [straty: 64KZ]
G5 41 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 167 Oblężnik [straty: 43KZ, 60R]
G5 42 180 Bosman, 90 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (MSW) 220 Rycerz
2 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 161 Oblężnik [straty: 64KZ, 265R]
G5 43 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G5 44 270 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 45 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 145 Rycerz [straty: 35KZ, 19R]
G5 46 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Bosman 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 15 Arkebuzer, 120 Arkebuzer w Zbroi, 127 Konny Arkebuzer
[straty: 8KZ, 15A, 220K]
G5 47 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 155 Konny Zbrojny, 115 Oblężnik [straty: 155KZ]
G5 48 70 Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G5 49 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G5 50 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Arkebuzer w Zbroi [straty: 27KZ]
G5 51 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 123 Konny Zbrojny, 147 Arkebuzer w Zbroi [straty: 123KZ]
G6 52 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 83 Rycerz, 81 Oblężnik [straty: 16KZ, 83R]
G6 53 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 2 Buntownik, Sternik 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 98 Konny Zbrojny, 57 Arkebuzer w Zbroi, 115 Konny Arkebuzer
[straty: 98KZ, 220K]
G6 54 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 11 Arkebuzer, 60 Arkebuzer w zbroi, 175 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ, 11A, 220K]
G6 55 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 144 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G6 56 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 170 Oblężnik [straty: 40KZ, 60R]
G6 57 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik 1 fala (MSW) 95 Konny
2 fala (MSW) 110 Rycerz
3 fala (270) 132 Konny Zbrojny, 138 Oblężnik [straty: 132KZ, 110R, 95K]
G6 58 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 164 Rycerz [straty: 16KZ, 48R]
G6 59 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G6 60 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik 1 fala (MSW) 135 Rycerz
2 fala (270) 38 Konny Zbrojny, 232 Arkebuzer w Zbroi [straty: 135R, 38KZ]
G7 61 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer 1 fala (270) 49 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 186 Oblężnik [straty: 49KZ, 35R]
G7 62 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G7 63 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G7 64 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik 1 fala (MSW) 220 Rycerz
2 fala (270) 96 Konny Zbrojny, 174 Arkebuzer w Zbroi [straty: 220R, 96KZ]
G7 65 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 44KZ]
G7 66 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (MSW) 220 Rycerz
2 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 100 Konny Arkebuzer
[straty: 220R, 50KZ]
G7 67 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 16Obóz 26Obóz 41

Z Ga (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 17.

Z Gb (175 Konny Zbrojny + 25 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 26, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 100 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 127 Oblężnik) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 27.

Z Gc oraz Gd (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generałów na obóz 41, zaraz po nich
z G5 (1 fala (MSW) 220 Rycerz) oraz
z W (2 fala (270) 64 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 161 Oblężnik) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 42.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.