Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • Grad Strzał
 • 165 Konny [-165]
 • 1.119 Konny Zbrojny [-1.119]
 • 386 Rycerz [-301]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 200 Konny Arkebuzer [-20]
 • 132 Oblężnik
 • Grad Strzał
 • 165 Konny [-165]
 • 1.105 Konny Zbrojny [-1.105]
 • 386 Rycerz [-301]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 180 Konny Arkebuzer
 • 132 Oblężnik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 22 Rycerz, 132 Oblężnik [straty: 26KZ, 22R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (VAR) 74 Konny Zbrojny, 106 Oblężnik [straty: 74KZ]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer [straty: 60KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 74 Konny Zbrojny, 106 Konny Arkebuzer [straty: 74KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (VAR) 79 Konny Zbrojny, 101 Arkebuzer w Zbroi [straty: 79KZ]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (ANS) 59 Konny Zbrojny, 91 Arkebuzer w Zbroi [straty: 59KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (VAR) 79 Konny Zbrojny, 101 Oblężnik [straty: 79KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 33 Rycerz, 121 Oblężnik [straty: 26KZ, 33R]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (BRS) 48 Konny Zbrojny, 37 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 48KZ, 37R]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ, 20KA]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 168 Rycerz [straty: 12KZ, 57R]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 124 Oblężnik [straty: 25KZ, 31R]
G3 20 270 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 36KZ]
G3 21 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (BRS) 15 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 15KZ, 45R]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 41 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G3 24 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 161 Rycerz [straty: 19KZ, 36R]
G3 25 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (ANS) 44 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 66 Oblężnik [straty: 44KZ, 40R]
G3 26 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G3 27 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (NUS) 165 Konny
2 fala (270) 120 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi [straty: 120KZ, 165K]
G3 29 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 16

Z Ga (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.