Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja II
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • Grad Strzał
 • 220 Konny [-220]
 • 1.341 Konny Zbrojny [-1.341]
 • 611 Rycerz [-539]
 • 56 Arkebuzer [-56]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 310 Konny Arkebuzer [-40]
 • 188 Oblężnik
 • Grad Strzał
 • 220 Konny [-220]
 • 1.313 Konny Zbrojny [-1.313]
 • 611 Rycerz [-539]
 • 56 Arkebuzer [-56]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 310 Konny Arkebuzer [-40]
 • 188 Oblężnik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 65KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (270) 67 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 160 Oblężnik [straty: 67KZ, 43R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 174 Oblężnik [straty: 24KZ, 72R]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (270) 80 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (270) 82 Konny Zbrojny, 188 Oblężnik [straty: 82KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (270) 42 Konny Zbrojny, 56 Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ, 56A]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (270) 14 Konny Zbrojny, 256 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (270) 76 Konny Zbrojny, 194 Arkebuzer w Zbroi [straty: 76KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 54 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 146 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 128KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (270) 37 Konny Zbrojny, 48 Rycerz, 185 Oblężnik [straty: 37KZ, 48R]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 84 Rycerz, 150 Oblężnik [straty: 36KZ, 84R]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 242 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ, 40KA]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 196 Rycerz, 50 Oblężnik [straty: 24KZ, 54R]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (270) 38 Konny Zbrojny, 55 Rycerz, 177 Oblężnik [straty: 38KZ, 55R]
G3 20 270 Bosman 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 65KZ]
G3 21 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (270) 23 Konny Zbrojny, 90 Rycerz, 157 Oblężnik [straty: 23KZ, 90R]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G3 24 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 165 Rycerz, 65 Oblężnik [straty: 40KZ, 42R]
G3 25 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (270) 60 Konny Zbrojny, 51 Rycerz, 159 Oblężnik [straty: 60KZ, 51R]
G3 26 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G3 27 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 121 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi [straty: 121KZ, 220K]
G3 29 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 16

Z Ga (1 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.