Aladyn i Piękna Księżniczka – Generał 270 + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop) wersja I
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • Grad Strzał
  • 220 Konny [-220]
  • 1.448 Konny Zbrojny [-1.448]
  • 154 Rycerz [-154]
  • 270 Arkebuzer w Zbroi
  • 310 Konny Arkebuzer [-40]
  • 188 Oblężnik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (VAR) 49 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (VAR) 63 Konny Zbrojny, 117 Oblężnik [straty: 63KZ]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (VAR) 74 Konny Zbrojny, 106 Oblężnik [straty: 74KZ]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (270) 80 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (270) 17 Konny Zbrojny, 160 Arkebuzer w Zbroi, 93 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (270) 82 Konny Zbrojny, 188 Oblężnik [straty: 82KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (VAR) 79 Konny Zbrojny, 101 Arkebuzer w Zbroi [straty: 79KZ]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (270) 14 Konny Zbrojny, 256 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (270) 76 Konny Zbrojny, 194 Arkebuzer w Zbroi [straty: 76KZ]
G2 12 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (270) 37 Konny Zbrojny, 48 Rycerz, 185 Oblężnik [straty: 37KZ, 48R]
G2 13 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (VAR) 85 Konny Zbrojny, 95 Arkebuzer w Zbroi [straty: 85KZ]
G2 14 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 242 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ, 40KA]
G2 15 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (270) 99 Konny Zbrojny, 111 Konny Arkebuzer, 60 Oblężnik [straty: 99KZ]
G2 16 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (VAR) 57 Konny Zbrojny, 123 Konny Arkebuzer [straty: 57KZ]
G2 17 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (270) 38 Konny Zbrojny, 55 Rycerz, 177 Oblężnik [straty: 38KZ, 55R]
G2 18 270 Bosman 1 fala (VAR) 49 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G2 19 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier 1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 201 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G2 20 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (270) 85 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 85KZ]
G2 21 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 22 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (VAR) 53 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik [straty: 53KZ]
G2 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G2 24 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (VAR) 62 Konny Zbrojny, 118 Konny Arkebuzer [straty: 62KZ]
G2 25 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (270) 60 Konny Zbrojny, 51 Rycerz, 159 Oblężnik [straty: 60KZ, 51R]
G2 26 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G2 27 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 28 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 121 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi [straty: 121KZ, 220K]
G2 29 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.