Aladyn i Piękna Księżniczka – MAJ + NUS + BRS + MIK + STF + ZAK + MGG + MSW (Nacek85PL)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x
  • 1xGrad Strzał
  • 2 Rekrut [-2]
  • 676 Zbrojny [-676]
  • 1.401 Konny Zbrojny [-1.345]
  • 1.196 Rycerz [-858]
  • 16 Arkebuzer
  • 433 Arkebuzer w Zbroi
  • 702 Konny Arkebuzer
  • 115 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MGG MSW NUS
Najazd 3/3
Potężna Szarża 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Ozdrowienie 1/1 Kolos 3/3
Potężna Szarża 3/3
Ozdrowienie 1/1
Ozdrowienie 1/1
NIE BRS ZAK
Najazd 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 54Z]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 34 Zbrojny, 12 Konny Zbrojny, 120 Rycerz [straty: 34Z, 4KZ, 19Ry]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (NIE) 16 Konny Zbrojny, 219 Rycerz [straty: 15KZ, 66Ry]
G1 4+5 170 Żeglarz, 100 Podoficer + 270 Kanonier 1 fala (BRS) 192 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (270) 80 Zbrojny, 11 Konny Zbrojny, 194 Konny Arkebuzer [straty: 80Z, 10KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (NIE) 10 Zbrojny, 5 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 3KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (ZAK) 63 Konny Zbrojny, 2 Rycerz, 96 Konny Arkebuzer, 54 Oblężnik [straty: 59KZ]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (NIE) 16 Zbrojny, 10 Konny Zbrojny, 209 Konny Arkebuzer [straty: 16Z, 8KZ]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (ZAK) 193 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 56 Arkebuzer w Zbroi, 36 Konny Arkebuzer, 43 Oblężnik [straty: 49KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 36 Konny Zbrojny, 16 Rycerz, 183 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 167 Rycerz [straty: 76Ry]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (BRS) 21 Konny Zbrojny, 80 Rycerz, 94 Oblężnik [straty: 21KZ, 23Ry]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (NIE) 32 Konny Zbrojny, 203 Rycerz [straty: 32KZ, 39Ry]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 81Ry]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (ZAK) 69 Konny Zbrojny, 146 Konny Arkebuzer [straty: 63KZ]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 16 Zbrojny, 3 Konny Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 16Z, 1KZ, 25Ry]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 19 Konny Zbrojny, 97 Rycerz, 79 Oblężnik [straty: 18KZ, 25Ry]
G3 20 270 Bosman 1 fala (270) 285 Konny Zbrojny [straty: 53KZ]
G3 21 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier 1 fala (270) 24 Konny Zbrojny, 16 Arkebuzer, 245 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G3 22 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (ZAK) 49 Konny Zbrojny, 8 Rycerz, 27 Arkebuzer w Zbroi, 131 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ, 2Ry]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 34 Konny Zbrojny, 201 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G3 24 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (BRS) 4 Zbrojny, 7 Konny Zbrojny, 184 Rycerz [straty: 4Z, 6KZ, 41Ry]
G3 25 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (270) 32 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 183 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G3 26 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 34 Konny Zbrojny, 201 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G3 27 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan 1 fala (MGG) 69 Zbrojny
2 fala (ZAK) 11 Rycerz, 22 Arkebuzer w Zbroi, 180 Konny Arkebuzer [straty: 69Z, 2Ry]
G4 28 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 162 Rycerz, 17 Oblężnik [straty: 5KZ, 19Ry]
G4 29 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (NIE) 30 Konny Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G4 30 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (MGG) 80 Rycerz
2 fala (270) 8 Zbrojny, 44 Konny Zbrojny, 204 Arkebuzer w Zbroi, 26 Konny Arkebuzer [straty: 8Z, 42KZ, 80Ry]
G4 31+32+33 150 Żeglarz, 120 Kanonier + 120 Żeglarz, 150 Podoficer + 270 Kanonier 1 fala (BRS) 192 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 34 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan 1 fala (NUS) 1 Rekrut
1 fala (ZAK) 82 Konny Zbrojny, 65 Arkebuzer w Zbroi, 54 Konny Arkebuzer, 14 Oblężnik [straty: 1R, 58KZ]
G4 35 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman 1 fala (BRS) 26 Zbrojny, 130 Rycerz, 37 Oblężnik [straty: 10Z, 44Ry]
G4 36 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 24 Zbrojny, 5 Konny Zbrojny, 192 Konny Arkebuzer [straty: 24Z, 3KZ]
G4 37 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik 1 fala (ZAK) 65 Konny Zbrojny, 134 Konny Arkebuzer, 16 Oblężnik [straty: 60KZ]
G5 38 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 63Z]
G5 39 180 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer 1 fala (NIE) 16 Konny Zbrojny, 219 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G5 40 150 Kanonier, 3 Kapitan 1 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G5 41 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman 1 fala (NIE) 13 Zbrojny, 31 Konny Zbrojny, 191 Rycerz [straty: 13Z, 30KZ, 26Ry]
G5 42 180 Bosman, 90 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (MSW) 93 Rycerz
2 fala (BRS) 194 Rycerz [straty: 127Ry]
G5 43 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (ZAK) 26 Konny Zbrojny, 189 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G5 44 270 Podoficer 1 fala (MIK) 211 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 45 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman 1 fala (BRS) 8 Konny Zbrojny, 177 Rycerz, 10 Oblężnik [straty: 8KZ, 18Ry]
G5 46 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Kanonier, 70 Bosman 1 fala (NIE) 14 Zbrojny, 6 Konny Zbrojny, 214 Rycerz [straty: 14Z, 4KZ, 39Ry]
G5 47 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (BRS) 88 Konny Zbrojny, 64 Konny Arkebuzer, 42 Oblężnik [straty: 85KZ]
G5 48 70 Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (270) 267 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 49 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 50 Zbrojny, 5 Konny Zbrojny, 134 Rycerz [straty: 50Z, 3KZ]
G5 50 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 18 Zbrojny, 260 Arkebuzer w Zbroi [straty: 16Z]
G5 51 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan 1 fala (270) 53 Konny Zbrojny, 4 Rycerz, 169 Arkebuzer w Zbroi, 57 Konny Arkebuzer [straty: 53KZ, 2Ry]
G6 52 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (BRS) 16 Konny Zbrojny, 64 Rycerz, 115 Oblężnik [straty: 15KZ, 42Ry]
G6 53 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 2 Buntownik, Sternik 1 fala (ZAK) 70 Konny Zbrojny, 8 Rycerz, 36 Arkebuzer w Zbroi, 101 Konny Arkebuzer [straty: 57KZ]
G6 54 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NIE) 16 Zbrojny, 10 Konny Zbrojny, 209 Konny Arkebuzer [straty: 16Z, 7KZ]
G6 55 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 50 Zbrojny, 5 Konny Zbrojny, 134 Rycerz [straty: 50Z, 3KZ]
G6 56 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (NIE) 27 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 24KZ]
G6 57 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 5 Zbrojny, 96 Konny Zbrojny, 4 Rycerz, 110 Oblężnik [straty: 1R, 5Z, 86KZ]
G6 58 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 16 Zbrojny, 3 Konny Zbrojny, 170 Rycerz [straty: 16Z, 1KZ, 24Ry]
G6 59 270 Żeglarz 1 fala (NIE) 220 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G6 60 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik 1 fala (MGG) 20 Zbrojny, 11 Rycerz
2 fala (MIK) 42 Zbrojny, 17 Konny Zbrojny, 5 Arkebuzer, 151 Arkebuzer w Zbroi [straty: 56Z, 9KZ, 10Ry]
G7 61 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer 1 fala (NIE) 29 Zbrojny, 19 Konny Zbrojny, 187 Konny Arkebuzer [straty: 29Z, 16KZ]
G7 62 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 38 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G7 63 270 Żeglarz 1 fala (ZAK) 193 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G7 64/td> 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik 1 fala (MSW) 1 Rycerz
2 fala (ZAK) 118 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 18 Oblężnik [straty: 97KZ, 1Ry]
G7 65 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 23 Zbrojny, 9 Konny Zbrojny, 125 Rycerz [straty: 23Z, 7KZ, 27Ry]
G7 66 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (ZAK) 68 Konny Zbrojny, 147 Konny Arkebuzer [straty: 67KZ]
G7 67 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.