Aladyn i Piękna Księżniczka – SGG + MGG + BRS + SAM + MIK + NIE + DB (Redlundo)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

 • 3x 6x 2x
 • 1xBalista
 • 1xStrzała Czarnodrzewia
 • 615 Łucznik [-615]
 • 50 Kusznik [-50]
 • 700 Zbrojny [-667]
 • 2.100 Konny Zbrojny [-1.968]
 • 1.100 Rycerz [-999]
 • 295 Arkebuzer w Zbroi
 • 215 Konny Arkebuzer
 • 109 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS SGG MGG MIK
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
SAM NIE DB
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Borys/Sylvana, SGG, MGG, Broda, Mikołajowa, Samotnik, Niezłomny – zrobieni pod EXP. Broda jeśli to możliwe z lub bez GwM. Wyślij więcej jednostek AZ, KA, OB jeśli chcesz wysłać kilka ataków jednocześnie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
Strefa 1 1 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 56Z]
Strefa 1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 45 Zbrojny, 150 Rycerz [straty: 43Z, 20R]
Strefa 1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Rycerz [straty: 9KZ, 63R]
Strefa 1 4 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 20 Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 20Z, 27R]
Strefa 1 5+9+8 (Wyślij na 8) 170 Żeglarz, 100 Podoficer + 270 Kanonier
+ 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny
1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 9KZ]
Strefa 1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (MIK) 35 Konny Zbrojny, 159 Arkebuzer w Zbroi, 21 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
Strefa 1 6 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 42 Konny Zbrojny, 153 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
Strefa 1 10 270 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 1 11 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 67 Zbrojny, 128 Konny Arkebuzer [straty: 66Z]
Strefa 2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MGG) 18 Zbrojny
2 fala (DB) 27 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 18Z, 26KZ]
Strefa 2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 78R]
Strefa 2 14 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (MGG) 1 Zbrojny
2 fala (DB) 34 Konny Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer, 9 Arkebuzer w Zbroi [straty: 33KZ]
Strefa 2 15+17 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Podoficer
+ 270 Żeglarz
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 2 16 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (DB) 80 Konny Zbrojny, 70 Konny Arkebuzer, 25 Arkebuzer w Zbroi [straty: 78KZ]
Strefa 2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (BRS) 23 Konny Zbrojny, 172 Rycerz [straty: 22KZ, 41R]
Strefa 2 19 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 26 Konny Zbrojny, 149 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 25KZ]
Strefa 2 21 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 30KZ, 39R]
Strefa 2 20 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (SGG) 89 Konny Zbrojny, 206 Konny Arkebuzer [straty: 89KZ]
Strefa 3 22 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 20 Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 20Z, 27R]
Strefa 3 23 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 105 Rycerz, 70 Oblężnik [straty: 18Z, 27R]
Strefa 3 24 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 56Z]
Strefa 3 25 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kanonier 1 fala (BRS) 12 Zbrojny, 183 Konny Arkebuzer [straty: 11Z]
Strefa 3 26 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (SAM) 195 Łucznik, 50 Kusznik
2 fala (DB) 70 Konny Zbrojny, 105 Arkebuzer w Zbroi [straty: 195Ł, 50KU, 67KZ]
Strefa 3 27 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 35 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 34KZ]
Strefa 3 28 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Rycerz [straty: 9KZ, 45R]
Strefa 3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (MGG) 6 Zbrojny
2 fala (DB) 32 Konny Zbrojny, 2 Arkebuzer w Zbroi, 141 Konny Arkebuzer [straty: 6Z, 31KZ]
Strefa 3 30 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 27 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 26KZ]
Strefa 3 32 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 35 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 34KZ]
Strefa 3 31 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan 1 fala (NIE) 73 Konny Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 73KZ]
Strefa 4 34+35+39 (Wyślij na 39) 150 Żeglarz, 120 Kanonier
+ 120 Żeglarz, 150 Podoficer
+ 270 Kanonier
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 4 36 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 12 Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 11Z, 21R]
Strefa 4 37 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 25 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 24KZ]
Strefa 4 38 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (SGG) 134 Konny Zbrojny, 161 Arkebuzer w Zbroi [straty: 133KZ]
Strefa 4 40 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan 1 fala (SGG) 99 Konny Zbrojny, 196 Arkebuzer w Zbroi [straty: 97KZ]
Strefa 4 41 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman 1 fala (BRS) 6 Konny Zbrojny, 189 Rycerz [straty: 6KZ, 49R]
Strefa 4 42 150 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 4 44 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 16 Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 15Z]
Strefa 4 43 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik 1 fala (SAM) 220 Łucznik
2 fala (DB) 100 Konny Zbrojny, 75 Oblężnik [straty: 100KZ, 220Ł]
Strefa 5 45 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (DB) 90 Konny Zbrojny, 85 Oblężnik [straty: 89KZ]
Strefa 5 47 270 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 5 46 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 73R]
Strefa 5 57 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman 1 fala (BRS) 7 Konny Zbrojny, 188 Rycerz [straty: 7KZ, 19R]
Strefa 5 56 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman, 100 Kanonier 1 fala (MGG) 10 Zbrojny
2 fala (DB) 13 Konny Zbrojny, 80 Arkebuzer w Zbroi, 82 Konny Arkebuzer [straty: 10Z, 12KZ]
Strefa 5 58 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (BRS) 88 Konny Zbrojny, 107 Konny Arkebuzer [straty: 87KZ]
Strefa 5 52 190 Doświadczony Żeglarz, 70 Kanonier 1 fala (DB) 54 Konny Zbrojny, 67 Arkebuzer w Zbroi, 54 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
Strefa 5 49 180 Doświadczony Żeglarz, 90 Podoficer 1 fala (MGG) 20 Zbrojny
2 fala (DB) 21 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 20Z, 20KZ]
Strefa 5 48 150 Kanonier, 3 Kapitan 1 fala (SGG) 295 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
Strefa 5 51 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman 1 fala (MGG) 4 Zbrojny
2 fala (DB) 34 Konny Zbrojny, 141 Konny Arkebuzer [straty: 4Z, 33KZ]
Strefa 5 50 180 Bosman, 90 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (SGG) 89 Konny Zbrojny, 107 Rycerz, 99 Oblężnik [straty: 89KZ, 107R]
Strefa 5 59 70 Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 5 60 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 60 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 59Z]
Strefa 5 61 270 Kanonier, Sternik 1 fala (SAM) 200 Łucznik
2 fala (DB) 16 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ, 200Ł]
Strefa 5 33 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan 1 fala (SGG) 57 Konny Zbrojny, 238 Arkebuzer w Zbroi [straty: 56KZ]
Strefa 6 71 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (BRS) 17 Konny Zbrojny, 70 Rycerz, 108 Oblężnik [straty: 16KZ, 44R]
Strefa 6 69 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 50 Kanonierr 1 fala (MGG) 1 Zbrojny
2 fala (DB) 38 Konny Zbrojny, 29 Arkebuzer w Zbroi, 108 Konny Arkebuzer [straty: 1Z, 37KZ]
Strefa 6 70 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, Sternik, 2 Buntownik 1 fala (NIE) 58 Rycerz
2 fala (MIK) 54 Konny Zbrojny, 38 Arkebuzer w Zbroi, 123 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ, 58R]
Strefa 6 68 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 60 Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 59Z]
Strefa 6 67 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (NIE) 28 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
Strefa 6 66 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik 1 fala (BRS) 98 Rycerz
2 fala (DB) 66 Konny Zbrojny, 109 Oblężnik [straty: 66KZ, 98R]
Strefa 6 55 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (BRS) 20 Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 20Z, 27R]
Strefa 6 54 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 6 53 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik 1 fala (BRS) 52 Rycerz
2 fala (DB) 48 Konny Zbrojny, 127 Konny Arkebuzer [straty: 48KZ, 52R]
Strefa 7 65 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer 1 fala (NIE) 35 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
Strefa 7 64+63 (Wyślij na 63) 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny
+ 270 Żeglarz
1 fala (BRS) 16 Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 15Z]
Strefa 7 62 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik 1 fala (SGG) 114 Konny Zbrojny, 181 Arkebuzer w Zbroi [straty: 114KZ]
Strefa 7 78 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 40 Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 37Z, 30R]
Strefa 7 72 250 Żeglarz, 10 Podoficer, 10 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
Strefa 7 79 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala Balista
2 fala (BRS) 16 Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 16Z]
Strefa 8 74 30 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny, 110 Kanonier 1 fala (BRS) 30 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 29Z]
Strefa 8 73 140 Doświadczony Żeglarz, 130 Kanonier 1 fala (MGG) 1 Zbrojny
2 fala (DB) 48 Konny Zbrojny, 127 Arkebuzer w Zbroi [straty: 48KZ]
Strefa 8 75 160 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 50 Bosman 1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Rycerz [straty: 29KZ, 27R]
Strefa 8 76 50 Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 100 Podoficer 1 fala (BRS) 7 Zbrojny, 188 Rycerz [straty: 7Z, 27R]
Strefa 8 77 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Strzała Czarnodrzewia [straty: 0]

 1. Poradnik do poprawy..ktoś to w ogóle sprawdzał na symulatorze? Obóz 53 i 66 wtopa konni KA i OB poszły do piachu :/

  Od Admin: Według symulatora ataki są poprawne, sprawdź swój raport z walki oraz wymagane umiejętności generałów.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.