Aladyn i Piękna Księżniczka – SGG + MGG + BRS + SYL + NIE (Psychopata2012)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

 • 3x 3x 3x
 • 2.000 Konny Zbrojny [-1.954]
 • 1.375 Rycerz [-1.214]
 • 400 Arkebuzer w Zbroi
 • 700 Konny Arkebuzer
 • 400 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

BRS SYL NIE MGG SGG
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Potężna Szarża 3/3
Ozdrowienie 1/1
Ozdrowienie 1/1 Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 28KZ]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (SYL) 26 Konny Zbrojny, 169 Rycerz [straty: 22KZ, 18R]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (SYL) 20 Konny Zbrojny, 85 Rycerz, 90 Oblężnik [straty: 17KZ, 52R]
G1 4 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (SYL) 14 Konny Zbrojny, 181 Rycerz [straty: 10KZ, 24R]
G1 5,6,7 170 Żeglarz, 100 Podoficer, 270 Kanonier, 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G1 8 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (SYL) 43 Konny Zbrojny, 152 Arkebuzer w Zbroi [straty: 32KZ]
G1 9 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (SYL) 43 Konny Zbrojny, 152 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G1 10 270 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 11 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (SYL) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 67R]
G2 14,16 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier, 270 Żeglarz 1 fala (MGG) 1 Rycerz
2 fala (SYL) 18 Konny Zbrojny, 177 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ]
G2 15 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Podoficer 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 17 150 Żeglarz Konny, Sternik, Buntownik 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 42KZ]
G2 18 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 130 Oblężnik [straty: 22KZ, 23R]
G2 19 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (SYL) 45 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 110 Oblężnik [straty: 40KZ, 32R]
G2 20 30 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Bosman, 100 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 62R]
G2 21 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (SYL) 93 Konny Zbrojny, 102 Konny Arkebuzer [straty: 92KZ]
G3 22 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (SYL) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 23R]
G3 23 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 125 Oblężnik [straty: 22KZ, 23R]
G3 24 270 Bosman 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 28KZ]
G3 25 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Kononier 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G3 26 180 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Kapitan 1 fala (MGG) 1 Rycerz
2 fala (SYL) 75 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi [straty: 73KZ, 1R]
G3 27 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 41 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G3 28 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 10KZ, 22R]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 70 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G3 30 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 45 Oblężnik [straty: 27KZ, 28R]
G3 31 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Kapitan 1 fala (NIE) 120 Rycerz
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 120R]
G3 32 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 41 Konny Zbrojny, 154 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G4 33 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (SYL) 19 Konny Zbrojny, 176 Rycerz [straty: 6KZ, 20R]
G4 34 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (SYL) 60 Konny Zbrojny, 50 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 46KZ, 48R]
G4 35,36,38 150 Żeglarz, 120 Kanonier, 120 Żeglarz, 150 Podoficer, 270 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 37 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (SGG) 140 Konny Zbrojny, 155 Arkebuzer w Zbroi [straty: 95KZ]
G4 39 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Sternik, Kapitan 1 fala (SGG) 105 Konny Zbrojny, 190 Arkebuzer w Zbroi [straty: 70KZ]
G4 40 60 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 160 Bosman 1 fala (SYL) 6 Konny Zbrojny, 189 Rycerz [straty: 5KZ, 39R]
G4 41 150 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 42 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G4 43 250 Doświadczony Żeglarz, 2 Sternik 1 fala (SGG) 55 Konny Zbrojny, 240 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G5 44 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G5 45 270 Podoficer 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 46 20 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 33KZ]
G5 47 180 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 40 Bosman 1 fala (SYL) 7 Konny Zbrojny, 188 Rycerz [straty: 7KZ, 15R]
G5 48 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman, 100 Kanonier 1 fala (NIE) 35 Rycerz
2 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi, 80 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ, 35R]
G5 49 190 Doświadczony Żeglarz, 70 Kanonier 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 75 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G5 50 270 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (SYL) 90 Konny Zbrojny, 105 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G5 51.a 180 Doświadczony Żeglarz, 70 Podoficer 1 fala (MGG) 1 Rycerz
2 fala (SYL) 60 Konny Zbrojny, 50 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 26KZ]
G5 51 150 Kanonier, 3 Kapitan 1 fala (SGG) 295 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G5 52 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman 1 fala (SYL) 50 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 105 Oblężnik [straty: 42KZ, 17R]
G5 53 90 Żeglarz Konny, 180 Bosman, 2 Kapitan 1 fala (NIE) 70 Rycerz
2 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 107R]
G5 54 70 Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 55 270 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G5 56 270 Kanonier, Sternik 1 fala (SGG) 10 Konny Zbrojny, 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ]
G5 57 150 Doświadczony Żeglarz, Sternik, Buntownik, Kapitan 1 fala (SGG) 60 Konny Zbrojny, 235 Arkebuzer w Zbroi [straty: 40KZ]
G6 58 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Bosman 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Rycerz [straty: 7KZ 70R]
G6 59 190 Doświadczony Żeglarz, 40 Podficer, 30 Kanonier 1 fala (MGG) 1 Rycerz
2 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 115 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ]
G6 60 100 Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, Sternik, 2 Buntownik 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 40 Arkebuzer w Zbroi, 175 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G6 61 270 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G6 62 130 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (SGG) 60 Konny Zbrojny, 75 Rycerz, 160 Oblężnik [straty: 45KZ, 65R]
G6 63 200 Żeglarz Konny, 30 Bosman, 3 Sternik 1 fala (NIE) 60 Rycerz
2 fala (SGG) 70 Konny Zbrojny, 225 Arkebuzer w Zbroi [straty: 55KZ, 60R]
G6 64 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (SYL) 20 Konny Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 11KZ, 25R]
G6 65 270 Żeglarz 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G6 66 120 Bosman, 150 Kanonier, 2 Sternik 1 fala (SYL) 60 Rycerz
2 fala (SYL) 55 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 21KZ, 60R]
G7 67 130 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 40 Podoficer 1 fala (SGG) 50 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 205 Oblężnik [straty: 45KZ, 30R]
G7 68 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 6KZ]
G7 69 270 Żeglarz 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G7 70 200 Doświadczony Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 2 Sternik, Buntownik 1 fala (SGG) 125 Konny Zbrojny, 170 Arkebuzer w Zbroi [straty: 103KZ]
G7 71 170 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 40KZ]
G7 72 200 Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 2 Kapitan 1 fala (BRS) 30 Rycerz
2 fala (SYL) 70 Konny Zbrojny, 125 Konny Arkebuzer [straty: 48KZ, 60R]
G7 73 250 Żeglarz, 10 Podoficer, 10 Kanonier 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G7 74 160 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 50 Bosman 1 fala (NIE) 35 Rycerz
2 fala (SYL) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ, 35R]
75 50 Żeglarz, 30 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 100 Podoficer 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 33R]
G7 76 30 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny, 110 Kanonier 1 fala (SYL) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G7 77 140 Doświadczony Żeglarz, 130 Kanonier 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi, 30 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G7 78 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala (SYL) 195 Konny Zbrojny [straty: 150KZ]

 1. Proszę autora o decyzje, czy zostawić obecne ataki, czy przywrócić poprzednie.

 2. Błędne są szkolenia gienków, a nie moje ataki, nie korzystam z symulatorów tylko obliczam w głowie a jak mam problem to kalkulator windows i mi te ataki wychodziły idealnie ale aby to było wiarygodne skorzystałem z symulatora ;] Obóz 43 – https://prnt.sc/wbn19d Obóz 63 – 1 fala https://prnt.sc/wbn4lx 2 fala- https://prnt.sc/wbn732 ;] w obu atakach istnieje nie wielka szansa utraty 5 KA ;]

 3. Obóz 43 poprawiony, Myślę, że nie powinno być (SYL) 55MS, 140MM, ale (SGG) 55MS, 240MM
  Obóz 63 poprawiony, również powinien być SGG

 4. aaa, nie popatrzylem dobrze, ale obydwa obozy sa prawidlowo, zobacz na umiejetnosci generalow, sa one inne, niz te ogolne na wiki, tak ze obydwa ataki wchodza

 5. Oboz 43 jest obozem dajacym bardzo duzo PD, oplaca sie tam stracic troszke wiecej wojska

 6. 63 tez jest bledny. Mozna:
  1 fala (GEM) 92 Konny Zbrojny, 18 Rycerz, 185 Oblężnik [straty: 92KZ, 18R]

 7. Oboz 43 jest bledny. Mozna:
  1 fala (GEM) 70 Konny Zbrojny, 225 Oblężnik [straty: 70KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.