Aladyn i Piękna Księżniczka – STAN + MAJ + BRS (Reptille)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1x Grad Strzał
  • 1.284 Zbrojny [-1.284]
  • 132 Konny Zbrojny [-132]
  • 300 Arkebuzer w Zbroi
  • 400 Konny Arkebuzer
  • 170 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

STAN MAJ BRS
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Szał Bitewny 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Szał Bitewny 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3
Pierwsza Pomoc 2/3
 Najazd 3/3
 Potężna Szarża 3/3
 Powiększony Garnizon 3/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 270 Bosman 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 42Z]
G1 2 200 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 55Z]
G1 3 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Bosman 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 50Z]
G1 4 170 Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (STAN) 10 Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 10Z] lub
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 5 270 Kanonier 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 35Z] lub
1 fala (MAJ) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 6 150 Żeglarz Konny, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Konny Arkebuzer [straty: 75Z] lub
1 fala (BRS) 40 Konny Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G1 7 110 Doświadczony Żeglarz, 160 Kanonier 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 30Z] lub
1 fala (MAJ) 25 Konny Zbrojny, 260 Arkebuzer w Zbroi [straty: 25KZ]
G1 8 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (STAN) 65 Zbrojny, 150 Oblężnik [straty: 65Z]
G2 9 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Kanonier 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 40Z]
G2 10 270 Żeglarz 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 30Z] lub
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 11 150 Żeglarz Konny, Buntownik, Sternik 1 fala (STAN) 75 Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi [straty: 75Z]
G2 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 55 Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 55Z] lub
1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]
G2 13 270 Bosman, Kapitan 1 fala (STAN) 70 Zbrojny, 145 Konny Arkebuzer [straty: 70Z]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 80 Żeglarz Konny, 80 Bosman 1 fala (STAN) 45 Zbrojny, 170 Oblężnik [straty: 45Z]
G2 15 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (STAN) 40 Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 40Z]
G2 16 30 Doświadczony Żeglarz, 40 Bosman, 100 Żeglarz Konny, 100 Kanonier 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 50Z]
G2 17 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz, 2 Buntownik 1 fala (STAN) 100 Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 100Z]
G3 18 90 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 35Z] lub
1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 27R]
G3 19 90 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Oblężnik [straty: 50Z]
G3 20 270 Bosman 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Oblężnik [straty: 42Z] lub
1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 32KZ]
G3 21 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 60Z] lub
1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 150 Bosman 1 fala (STAN) 50 Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 50Z]
G3 23 220 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny 1 fala (STAN) 60 Zbrojny, 155 Konny Arkebuzer [straty: 60Z] lub
1 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G3 24 150 Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (STAN) 30 Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 30Z] lub
1 fala (BRS) 6 Konny Zbrojny, 189 Rycerz [straty: 6KZ, 23R]
G3 25 190 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (STAN) 45 Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 45Z]
G3 26 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (STAN) 35 Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 35Z] lub
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 27 120 Żeglarz, 150 Podoficer 1 fala (STAN) 10 Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 10Z] lub
1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Buntownik, Kapitan 1 fala (MAJ) 132 Konny Zbrojny, 153 Arkebuzer w Zbroi [straty: 132KZ]
G3 29 4 Zrzędliwy Strażnik, 4 Szalony Strażnik 1 fala Grad Strzał [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.