Ali Baba i Pierwszy Złodziej – DB + MGG + NIE (Kryx)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x 3x
  • 86 Rekrut [-86]
  • 1.000 Konny Zbrojny [-830]
  • 750 Rycerz [-615]
  • 200 Arkebuzer w Zbroi
  • 500 Konny Arkebuzer
  • 200 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DB MGG NIE
Pierwsza Pomoc 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 1/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1UWAGA! Poradnik utworzony na zdobycie jak największej liczby PD (stąd tak duże straty).

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Szermierz, 70 Jeździec, 70 Wydmowy Strzelec 1 fala (DB) 80 Konny Zbrojny, 20 Konny Arkebuzer, 75 Oblężnik [straty: 77KZ]
G1 2 80 Szermierz, 30 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec 1 fala (MGG) 30 Rekrut
2 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 35 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 30R, 13KZ, 1Ry]
G1 3 80 Zwadźca, 40 Łucznik Konny, 40 Kamienne Działo 1 fala (DB) 25 Konny Zbrojny, 150 Rycerz [straty: 25KZ, 35Ry]
G1 4 100 Wydmowy Strzelec, 100 Jeździec, Pobliźniony Rozbójnik 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 135 Rycerz [straty: 37KZ, 32Ry]
G2 5 50 Szermierz, 50 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 30 Konny Zbrojny, 65 Rycerz, 80 Oblężnik [straty: 25KZ, 60Ry]
G2 6 80 Wydmowy Strzelec, 80 Kamienne Działo 1 fala (DB) 175 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 7 100 Szermierz, 80 Jeździec 1 fala (DB) 60 Konny Zbrojny, 80 Arkebuzer w Zbroi, 35 Konny Arkebuzer [straty: 57KZ]
G2 8 60 Zwadźca, 60 Wydmowy Strzelec, 60 Łucznik Konny 1 fala (DB) 120 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 49Ry]
G2 9 120 Zwadźca, 120 Pustynny Strzelec, Mądry Rozbójnik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DB) 4 Konny Zbrojny, 171 Konny Arkebuzer [straty: 1R, 4KZ]
G3 10 60 Zwadźca, 70 Jeździec, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 35 Oblężnik [straty: 26KZ, 50Ry]
G3 11 70 Szermierz, 40 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec 1 fala (MGG) 55 Rekrut
2 fala (DB) 6 Konny Zbrojny, 169 Rycerz [straty: 55R, 5KZ, 8Ry]
G3 12 40 Mistrz Miecza, 50 Wydmowy Strzelec, 70 Łucznik Konny 1 fala (DB) 175 Konny Zbrojny [straty: 131KZ]
G3 13 70 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec, Nadęty Rozbójnik 1 fala (DB) 80 Konny Zbrojny, 95 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G4 14 50 Jeździec, 50 Wydmowy Strzelec, 90 Kamienne Działo 1 fala (DB) 60 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 75 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G4 15 70 Zwadźca, 40 Mistrz Miecza, 50 Łucznik Konny 1 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 100 Rycerz, 55 Oblężnik [straty: 8KZ, 79Ry]
G4 16 80 Wydmowy Strzelec, 60 Kamienne Działo, 40 Mistrz Miecza 1 fala (NIE) 20 Rycerz
2 fala (DB) 10 Konny Zbrojny, 65 Arkebuzer w Zbroi, 100 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ, 20Ry]
G4 17 100 Zwadźca, 70 Jeździec, 30 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 15 Oblężnik [straty: 39KZ, 36Ry]
G4 18 70 Zwadźca, 70 Jeździec, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 20 Konny Zbrojny, 25 Rycerz, 130 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ, 21Ry]
G4 19 230 Zwadźca 1 fala (DB) 80 Konny Zbrojny, 95 Konny Arkebuzer [straty: 72KZ]
G4 20 20 Łucznik Konny, 30 Szermierz, Głupi Rozbójnik 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 36KZ, 17Ry]
G5 21 50 Jeździec, 50 Łucznik Konny, 60 Szermierz 1 fala (DB) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 15 Oblężnik [straty: 40KZ, 83Ry]
G5 22 100 Zwadźca, 100 Kamienne Działo 1 fala (DB) 60 Konny Zbrojny, 115 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G5 23 60 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec, 70 Szermierz 1 fala (NIE) 60 Rycerz
2 fala (DB) 15 Konny Zbrojny, 40 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 11KZ, 76Ry]
G5 24 80 Zwadźca, 60 Jeździec, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (DB) 24 Konny Zbrojny, 151 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G5 25 100 Jeździec, 100 Szermierz, Siwy Rozbójnik 1 fala (NIE) 30 Rycerz
2 fala (DB) 70 Konny Zbrojny, 25 Rycerz, 80 Oblężnik [straty: 53KZ, 48Ry]

  1. W poradniku jest błąd – obóz 12: 175KZ kończy się niepowodzeniem i tracimy tam wszystkich KZ. Proponuję 1 Falę MGG 75 rekrutów, 2 Falę DB 8KZ, 25Ry, 142 Ob (straty 75 rek, 8KZ, 25 Ry).

    Od Admin: Sprawdź umiejętności swojego Generała, musisz posiadać Szał Bitewny 3/3.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.