Ali Baba i Pierwszy Złodziej – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 13x 26x
  • 5.567 Rekrut [-5.567]
  • 4.185 Konny [-4.185]
  • 1.000 Wyborny Łucznik [-1.000]
  • 270 Kusznik
  • 212 Żołnierz [-212]
  • 270 Elitarny Żołnierz
  • 200 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Szermierz, 50 Pustynny Strzelec, 30 Jeździec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 200 Rekrut
4 fala (270) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Puszkarz [straty: 440K, 269R]
G1 2 80 Zwadźca, 40 Łucznik Konny, 40 Kamienne Działo 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (270) 55 Rekrut, 215 Elitarny Żołnierz [straty: 555R]
G1 3 100 Wydmowy Strzelec, 100 Jeździec, Pobliźniony Rozbójnik 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (270) 180 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 440K, 180R]
G2 4 60 Zwadźca, 60 Wydmowy Strzelec, 60 Łucznik Konny 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (270) 175 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 220K, 425R]
G2 5 120 Zwadźca, 120 Pustynny Strzelec, Mądry Rozbójnik 1 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (270) 90 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 500WŁ, 90R]
G3 6 50 Wydmowy Strzelec, 70 Łucznik Konny, 40 Mistrz Miecza 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (270) 155 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 440K, 155R]
G3 7 70 Jeździec, 70 Pustynny Strzelec, Nadęty Rozbójnik 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (200) 130 Rekrut
4 fala (270) 78 Żołnierz, 192 Puszkarz [straty: 220K, 350R, 78Ż]
G4 8 70 Zwadźca, 50 Łucznik Konny, 40 Mistrz Miecza 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 55 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 220K, 525R]
G4 9 80 Wydmowy Strzelec, 60 Kamienne Działo, 40 Mistrz Miecza 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 250 wyborny Łucznik
4 fala (MSW) 220 Rekrut
5 fala (270) 270 Elitarny Żołnierz [straty: 220K, 500WŁ, 220R]
G4 10 100 Zwadźca, 70 Jeździec, 30 Pustynny Strzelec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 115 Rekrut, 105 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (270) 182 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 87 Puszkarz [straty: 325K, 547R]
G4 11 20 Łucznik Konny, 30 Szermierz, Głupi Rozbójnik 1 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Konny
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (270) 134 Żołnierz, 136 Puszkarz [straty: 300R, 120K, 134Ż]
G5 12 50 Jeździec, 50 Łucznik Konny, 60 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (270) 160 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 440K, 160R]
G5 13 100 Zwadźca, 100 Kamienne Działo 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (250) 190 Rekrut
3 fala (270) 270 Kusznik [straty: 440R]
G5 14 60 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec, 70 Szermierz 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (250) 250 Rekrut
4 fala (270) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 440K, 373R]
G5 15 80 Zwadźca, 60 Jeździec, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 125 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Puszkarz [straty: 220K, 595R]
G5 16 100 Jeździec, 100 Szermierz, Siwy Rozbójnik 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Rekrut
4 fala (270) 163 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 440K, 383R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.