Ali Baba i Pierwszy Złodziej – SYL (CrazyKiller)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 250 Konny Zbrojny [-178]
  • 400 Rycerz [-198]
  • 195 Konny Arkebuzer

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

SYL
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 50 Szermierz, 70 Wydmowy Strzelec, 70 Jeździec 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G1 2 80 Zwadźca, 40 Łucznik Konny, 40 Kamienne Działo 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 17R]
G1 3 100 Wydmowy Strzelec, 100 Jeździec, Pobliźniony Rozbójnik 1 fala (SYL) 20 Konny Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 18KZ, 3R]
G2 4 60 Zwadźca, 60 Wydmowy Strzelec, 60 Łucznik Konny 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 25R]
G2 5 120 Zwadźca, 120 Pustynny Strzelec, Mądry Rozbójnik 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 6 50 Wydmowy Strzelec, 70 Łucznik Konny, 40 Mistrz Miecza 1 fala (SYL) 195 Rycerz [straty: 55R]
G3 7 70 Jeździec, 70 Pustynny Strzelec, Nadęty Rozbójnik 1 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 29KZ]
G4 8 70 Zwadźca, 50 Łucznik Konny, 40 Mistrz Miecza 1 fala (SYL) 5 Konny Zbrojny, 190 Rycerz [straty: 2KZ, 36R]
G4 9 80 Wydmowy Strzelec, 60 Kamienne Działo, 40 Mistrz Miecza 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 10 100 Zwadźca, 70 Jeździec, 30 Pustynny Strzelec 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G4 11 20 Łucznik Konny, 30 Szermierz, Głupi Rozbójnik 1 fala (SYL) 35 Konny Zbrojny, 160 Rycerz [straty: 32KZ, 8R]
G5 12 50 Jeździec, 50 Łucznik Konny, 60 Szermierz 1 fala (SYL) 10 Konny Zbrojny, 185 Rycerz [straty: 9KZ, 38R]
G5 13 100 Zwadźca, 100 Kamienne Działo 1 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 14 60 Jeździec, 50 Pustynny Strzelec, 70 Szermierz 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G5 15 80 Zwadźca, 60 Jeździec, 60 Pustynny Strzelec 1 fala (SYL) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G5 16 100 Jeździec, 100 Szermierz, Siwy Rozbójnik 1 fala (SYL) 40 Konny Zbrojny, 155 Rycerz [straty: 40KZ, 16R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.