Ali Baba, Młody Drwal – 270 + NUS + VAR + ANS + MIK + MSW (stachusiekiera)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 5x 2x 6x
  • 230 Zbrojny [-210]
  • 370 Konny Zbrojny
  • 35 Arkebuzer w Zbroi
  • 370 Konny Arkebuzer

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

ANS VAR NUS MAJ
Pierwsza Pomoc (3/3)
Najazd (3/3)
Szał Bitewny (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mistrz Planowania (1/1)
Pierwsza Pomoc (3/3)
Najazd (3/3)
Szał Bitewny (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mistrz Planowania (1/1)
Pierwsza Pomoc (1/3)
Natychmiastowe Ozdrowienie (1/1)
Pierwsza Pomoc (3/3)
Najazd (3/3)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mistrz Planowania (1/1)
MIK MSW-1 do MSW-5 G1 do G2 TAW1, TAW2, G3 do G6
Pierwsza Pomoc (3/3)
Najazd (3/3)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Pierwsza Pomoc (3/3)
Kolos (3/3)
Natychmiastowe Ozdrowienie (1/1)
Pierwsza Pomoc (3/3) Pierwsza Pomoc (3/3)
Na przygodę polecam zabranie więcej wojska, niż minimalne wymagania, tak żeby nam się ją wygodnie robiło, potrzeba 300 zbrojnych, 400 konnych zbrojnych, 100 arkebuzerów w zbroi i 900 konnych arkebuzerów.
Użycie Zbrojnych zamiast Konnych zbrojnych jest teraz bardziej opłacalne. Czas odbudowy wojska w koszarach (6 poziom) jest o prawie 2 godziny krótszy i mamy mniejsze straty platynowych mieczy i rumaków bojowych. Niestety tracimy więcej ludzi i napitku.
Za przygodę dostaniemy około 273000 punktów doświadczenia, jeśli wszyscy generałowie mają umiejętność Pojętny (3/3) i mamy wykupione premium.
Dostaniemy też 90 gwiezdnych monet, jeśli mamy Mikołajową z umiejętnością „Łowca nagród” i mamy premium.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz BLOK
G1 2 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (MIK) 215 Konny arkebuzer [straty: 0]
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik 1 fala (NUS) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (ANS) 33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer [straty: 30Z]
G2 4 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny BLOK
G2 5 100 Pustynny Strzelec, 90 Zwadźca 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 6 150 Mistrz Miecza BLOK
G2 7 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec BLOK
G2 8 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (ANS) 33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer [straty: 23Z]
G3 9 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (MSW-1) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (MSW-2) 1 Konny Arkebuzer
3 fala (VAR) 33 Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 24Z]
G3 10 70 Jeździec, 70 Szermierz BLOK
G3 11 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 12 80 Jeździec, 80 Wydmowy strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (ANS) 33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer [straty: 30Z]
G4 13 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec BLOK
G4 14 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec BLOK
G4 15 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik 1 fala (MSW-1) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (ANS) 33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer [straty: 26Z]
G4 16 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (MSW-3) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (MIK) 56 Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 49Z]
G5 17 90 Pustynny Strzelec, 90 Łucznik Konny 1 fala (MSW-4) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (MSW-5) 1 Konny Arkebuzer
3 fala (VAR) 33 Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 28Z]
G5 18 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 19 180 Szermierz BLOK
G5 20 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz BLOK
G5 21 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (NUS) 1 Konny Arkebuzer
2 fala (MSW-2) 1 Konny Arkebuzer
3 fala (MSW-3) 1 Konny Arkebuzer
4 fala (MSW-4) 1 Konny Arkebuzer
5 fala (MSW-5) 1 Konny Arkebuzer
6 fala (VAR) 1 Konny Arkebuzer
7 fala (ANS) 1 Konny Arkebuzer
8 fala (MAJ) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2Obóz 4-7Obóz 10Obóz 13-14Obóz 19-20

Z TAw (194 Konny Zbrojny) Wysyłamy zwykłego Generała na obóz 1, zaraz po nim
z MIK (215 Konny Arkebuzer) wysyłamy Mikołajową na obóz 2, zaraz po niej
z NUS (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy Nusalę na obóz 3, zaraz po niej
z ANS (33 Zbrojny, 132 Konny arkebuzer) wysyłamy Anslema na obóz 3.

Z G1 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy szybkiego generała na obóz 4, zaraz po nim
z G2 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy szybkiego generała na obóz 4, zaraz po nim
z G3 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G4 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G5 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G6 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 4, zaraz po nim
z TAW1 (194 Konny Zbrojny, 6 Konny Arkebuzer) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 6, zaraz po nim
z TAW2 (167 Konny Zbrojny, 33 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 7, zaraz po nim
z ANS (33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer) wysyłamy Anslema na obóz 8, zaraz po nim
z MIK (215 Konny Arkebuzer) wysyłamy Mikołajową na obóz 5.


Jeśli nie mamy Pierwszej pomocy w generałach G1-G6, możemy użyć 1 Rekruta zamiast Konnego arkebuzera.


Z TAW1 (149 Konny Zbrojny, 10 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 10, zaraz po nim
z MIK (215 Konny Arkebuzer) wysyłamy Mikołajową na obóz 11, zaraz po niej
z ANS (33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer) wysyłamy Anslema na obóz 12.

Z TAW1 (165 Konny Zbrojny, 35 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 13, zaraz po nim
z TAW2 (123 Konny Zbrojny) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 14, zaraz po nim
z MSW-1 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 15, zaraz po nim
z ANS (33 Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer) wysyłamy Anslema na obóz 15, zaraz po nim
z MSW-3 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 16, zaraz po nim
z MIK (56 Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer) wysyłamy Mikołajową na obóz 16.


Na pozycji MSW-1 powinien być juz raz użyty MSW, na pozycji MSW-3 nie użyty wcześniej, z aktywnym Natychmiastowym odrodzeniem.


Z TAW1 (194 Konny Zbrojny) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 19, zaraz po nim
z TAW2 (167 Konny Zbrojny, 33 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy zwykłego Generała na obóz 20, zaraz po nim
z MSW-2 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 21, zaraz po nim
z NUS (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy Nusalę na obóz 21, zaraz po niej
z MSW-3 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 21, zaraz po nim
z MSW-4 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 21, zaraz po nim
z MSW-5 (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy mistrza na obóz 21, zaraz po nim
z VAR (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy Vargusa na obóz 21, zaraz po nim
z ANS (1 Konny Arkebuzer) wysyłamy Anslema na obóz 21, zaraz po nim
z MAJ (285 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 21.


Nie musimy czekać na skończenie dźwięku, możemy słać generałów jednego po drugim.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.