Ali Baba, Młody Drwal – Generał 270 + MSW z Rycerzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 305 Konny [-305]
  • 555 Zbrojny [-425]
  • 850 Konny Zbrojny [-850]
  • 554 Rycerz [-463]


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz 1 fala (270) 49 Konny Zbrojny, 221 Rycerz [straty: 49KZ]
G1 2 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (270) 109 Konny Zbrojny, 161 Rycerz [straty: 109KZ, 38R]
G1 3 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik 1 fala (270) 48 Konny Zbrojny, 222 Rycerz [straty: 48KZ, 50R]
G2 4 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny 1 fala (270) 270 Zbrojny [straty: 115Z]
G2 5 150 Mistrz Miecza 1 fala (270) 63 Konny Zbrojny, 207 Rycerz [straty: 63KZ]
G2 6 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec 1 fala (MSW) 135 Konny
2 fala (270) 59 Konny Zbrojny, 211 Rycerz [straty: 59KZ, 135K]
G2 7 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik 1 fala (270) 30 Konny Zbrojny, 240 Rycerz [straty: 30KZ, 65R]
G3 8 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 69R]
G3 9 70 Jeździec, 70 Szermierz 1 fala (270) 59 Konny Zbrojny, 211 Rycerz [straty: 59KZ]
G3 10 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo 1 fala (270) 57 Konny Zbrojny, 213 Rycerz [straty: 57KZ]
G3 11 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik 1 fala (270) 47 Konny Zbrojny, 223 Rycerz [straty: 47KZ]
G4 12 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec 1 fala (MSW) 170 Konny
2 fala (270) 69 Konny Zbrojny, 201 Rycerz [straty: 69KZ, 170K]
G4 13 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec 1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 58R]
G4 14 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik 1 fala (270) 38 Konny Zbrojny, 232 Rycerz [straty: 38KZ, 34R]
G4 15 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 220 Rycerz [straty: 50KZ]
G5 16 20 Łucznik Konny, 90 Szermierz, 70 Jeździec 1 fala (270) 91 Konny Zbrojny, 179 Rycerz [straty: 91KZ, 51R]
G5 17 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo 1 fala (270) 81 Konny Zbrojny, 189 Rycerz [straty: 81KZ, 10R]
G5 18 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz 1 fala (270) 270 Zbrojny [straty: 170Z]
G5 19 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów 1 fala (MSW) 88 Rycerz
2 fala (270) 270 Zbrojny [straty: 88R, 140Z]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.