Ali Baba, Młody Drwal – SYL + DUCH + DB + NIE + SAM (guibs)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x 3x 2x
  • 336 Konny Zbrojny [-336]
  • 879 Rycerz [-467]
  • 70 Arkebuzer w Zbroi
  • 605 Konny Arkebuzer
  • 215 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

SYL NIE DB SAM DUCH
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Generał Drżącobrody może zostać zastąpiony przez Mikołajową (te same jednostki).
Atak 9 fala 2 może zostać zastąpiony Samotnikiem lub Sylwaną (same KA – brak strat]

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Szermierz
+ 110 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo
+ 120 Jeździec, 80 Pustynny Strzelec, Sprytny Rozbójnik
1 fala (DUCH) 50 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G1 2 80 Szermierz, 80 Łucznik Konny
+ 150 Mistrz Miecza
1 fala (DUCH) 45 Konny Zbrojny, 55 Rycerz, 130 Oblężnik [straty: 45KZ, 55R]
G1 3 70 Jeździec, 70 Szermierz, 50 Wydmowy Strzelec
+ 80 Jeździec, 90 Wydmowy Strzelec, Chciwy Rozbójnik
1 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G1 4 80 Łucznik Konny, 90 Zwadźca 1 fala (DB) 175 Rycerz [straty: 65R]
G1 5 70 Jeździec, 70 Szermierz
+ 90 Zwadźca, 90 Kamienne Działo
+ 80 Jeździec, 80 Wydmowy Strzelec, Tajemniczy Rozbójnik
1 fala (SAM) 65 Konny Zbrojny, 110 Konny Arkebuzer, 70 Arkebuzer w Zbroi [straty: 65KZ]
G1 6 60 Jeździec, 60 Mistrz Miecza
+ 70 Mistrz Miecza, 60 Wydmowy Strzelec, 50 Jeździec
+ 90 Zwadźca, 80 Jeździec, Zdradziecki Rozbójnik
1 fala (NIE) 85 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 85KZ]
G1 7 70 Łucznik Konny, 70 Pustynny Strzelec
+ 90 Pustynny Strzelec, 90 Jeździec, Mądry Rozbójnik
1 fala (SYL) 18 Konny Zbrojny, 177 Rycerz [straty: 18KZ, 25R]
G2 8 90 Łucznik Konny, 25 Pustynny Strzelec
+ 180 Szermierz
1 fala (DUCH) 25 Konny Zbrojny, 205 Rycerz [straty: 25KZ, 55R]
G2 9 100 Pustynny Strzelec, 100 Kamienne Działo
+ 70 Mistrz Miecza, 40 Pustynny Strzelec, 50 Szermierz
+ 80 Jeździec, 80 Kamienne Działo, Władca Bandytów
1 fala (SYL) 18 Konny Zbrojny, 177 Rycerz
2 fala (DB) 90 Rycerz, 85 Oblężnik [straty: 18KZ, 267R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.