Bohaterski Mały Krawiec – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 39x
  • 3.138 Rekrut [-3.138]
  • 1.042 Ochotnik [-1.042]
  • 700 Konny [-660]
  • 3.050 Łucznik [-3.050]
  • 1.820 Wyborny Łucznik [-1.820]
  • 200 Kusznik
  • 124 Żołnierz [-124]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 125 Puszkarz
Atakując obóz 11 wysyłamy Generała na obóz 13 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 31 wysyłamy Generała na obóz 32 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 31). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Dzik, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 87 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty: 287R]
G1 2 40 Dzik, 100 Lis 1 fala (200) 99 Ochotnik, 101 Puszkarz [straty: 99 Och]
G1 3 50 Dzik, 50 Wilk, 50 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 101 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 200Ł, 101R]
G1 4 120 Niedźwiedź, 50 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 82 Ochotnik, 118 Puszkarz [straty: 200Ł, 200WŁ, 82 Och]
G2 5 100 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 106 Rekrut, 94 Puszkarz [straty: 306R]
G2 6 75 Wilk, 75 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200Ł]
G2 7 50 Dzik, 100 Przywódca Watahy, Czarny Byk 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 112 Ochotnik, 88 Puszkarz [straty: 200WŁ, 112 Och]
G3 8 100 Niedźwiedź, 50 Wilk, 30 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 95 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 200Ł, 95R, 200WŁ]
G3 9 200 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 117 Puszkarz [straty: 482R]
G3 10 100 Niedźwiedź, 80 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 93 Rekrut, 107 Puszkarz [straty: 400Ł, 93R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 80 Przywódca Watahy, 40 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 107 Ochotnik, 93 Puszkarz [straty: 200Ł, 200WŁ, 107 Och]
G3 12 80 Niedźwiedź, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 66 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Kusznik [straty: 200WŁ, 66 Och]
G3 13 40 Dzik, 60 Lis, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 60 Rekrut, 20 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Kusznik [straty: 60R, 20Ł, 200WŁ]
G4 14 100 Niedźwiedź, 90 Lis 1 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 104 Ochotnik, 96 Puszkarz [straty: 180Ł, 220WŁ, 104 Och]
G4 15 50 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 124 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Puszkarz [straty: 124 Och]
G4 16 60 Dzik, 140 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 54 Rekrut, 146 Konny [straty: 400Ł, 54R]
G4 17 70 Niedźwiedź, 100 Lis 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 76 Ochotnik, 124 Puszkarz [straty: 200Ł, 200WŁ, 76 Och]
G4 18 100 Niedźwiedź, 50 Lis, 50 Gigant 1 fala (200) 100 Łucznik, 100 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 100 Łucznik, 100 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 82 Ochotnik, 50 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 67 Kusznik
[straty: 250Ł, 200WŁ, 82 Och]
G5 19 60 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (200) 110 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 110 Och]
G5 20 120 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 113 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 113R, 400Ł]
G5 21 40 Kultysta, 160 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 200Ł]
G5 22 60 Kultysta, 90 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 75 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 75R]
G5 23 70 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 200 Konny
3 fala (200) 100 Konny
4 fala (200) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 500K, 80 Och]
G6 24 100 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala (200) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 78R]
G6 25 100 Kultysta, 100 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 1 Elitarny Żołnierz, 199 Kusznik [straty: 200R]
G6 26 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk, 80 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 195R]
G6 27 80 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 33 Rekrut, 167 Kusznik [straty: 233R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 217R]
G7 29 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G7 30 150 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (200) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny [straty: 119R]
G7 31 90 Jeździec Mroku, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 100R]
G7 32 60 Kultysta, 60 Fanatyk, Bagienna Wiedźma, Mroczny Mag 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (200) 130 Rekrut
3 fala (200) 124 Żołnierz, 76 Puszkarz [straty: 130R, 160K, 124Ż]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.