Bohaterski Mały Krawiec – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x 2x 5x 6x
 • 3.120 Rekrut [-3.120]
 • 240 Ochotnik [-240]
 • 195 Konny
 • 2.917 Łucznik [-2.917]
 • 245 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz
 • 3x 2x 5x 7x
 • 3.032 Rekrut [-3.032]
 • 133 Ochotnik [-133]
 • 195 Konny
 • 2.537 Łucznik [-2.537]
 • 245 Kusznik
 • 215 Elitarny Żołnierz
 • 200 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM MSW BRS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
NUS VAR ANS
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 11 wysyłamy Generała na obóz 13 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 31 wysyłamy Generała na obóz 32 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 31). Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Dzik, 50 Wilk 1 fala (GEM) 141 Rekrut, 154 Puszkarz [straty: 141R]
G1 2 40 Dzik, 100 Lis 1 fala (ANS) 45 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 45R]
G1 3 50 Dzik, 50 Wilk, 50 Lis 1 fala (GEM) 149 Rekrut, 146 Puszkarz [straty: 149R]
G1 4 120 Niedźwiedź, 50 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 235 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz [straty: 235Ł, 235R]
G2 5 100 Dzik, 30 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 163 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 163R]
G2 6 75 Wilk, 75 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200Ł]
G2 7 50 Dzik, 100 Przywódca Watahy, Czarny Byk 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 154 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 154R, 235Ł]
G3 8 100 Niedźwiedź, 50 Wilk, 30 Lis 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 168 Rekrut, 127 Puszkarz [straty: 235Ł, 168R]
G3 9 200 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 140 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 340R]
G3 10 100 Niedźwiedź, 80 Wilk 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 151 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 235Ł, 151R]
G3 11 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 80 Przywódca Watahy 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (GEM) 121 Rekrut, 174 Puszkarz [straty: 180Ł, 121R]
G3 12 80 Niedźwiedź, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 118 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 176 Kusznik [straty: 200Ł, 118R]
G3 13 40 Dzik, 60 Lis, 80 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 55 Łucznik, 240 Kusznik [straty: 255Ł]
G4 14 100 Niedźwiedź, 90 Lis 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 150 Łucznik
2 fala (GEM) 133 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty: 45R, 150Ł, 133 Och]
G4 15 50 Dzik, 70 Wilk 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G4 16 60 Dzik, 140 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (BRS) 195 Konny [straty: 400Ł]
G4 17 70 Niedźwiedź, 100 Lis 1 fala (ANS) 107 Ochotnik, 58 Puszkarz [straty: 107 Och]
G4 18 100 Niedźwiedź, 50 Lis, 50 Gigant 1 fala (NUS) 180 Łucznik
3 fala (GEM) 184 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik [straty: 180Ł, 184R]
G5 19 60 Kultysta, 50 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk 1 fala (ANS) 60 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 60R]
G5 20 120 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (GEM) 169 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 235Ł, 169R]
G5 21 40 Kultysta, 160 Tańcząca Derwisz 1 fala (GEM) 5 Rekrut, 100 Konny, 190 Kusznik [straty: 5R]
G5 22 60 Kultysta, 90 Jeździec Mroku, Bagienna Wiedźma 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 135 Puszkarz [straty: 30R]
G5 23 70 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 160 Łucznik
2 fala (GEM) 95 Rekrut, 200 Puszkarz [straty: 160Ł, 40R]
G6 24 100 Jeździec Mroku, 70 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 7R]
G6 25 100 Kultysta, 100 Tańcząca Derwisz 1 fala (GEM) 50 Rekrut, 245 Kusznik [straty: 50R]
G6 26 40 Jeździec Mroku, 80 Fanatyk, 80 Siewca Pożogi 1 fala (VAR) 70 Rekrut, 125 Konny [straty: 70R]
G6 27 80 Kultysta, 80 Siewca Pożogi, Arcykapłan Mrocznego Kultu 1 fala (GEM) 139 Rekrut, 156 Kusznik [straty: 139R]
G7 28 100 Kultysta, 100 Siewca Pożogi 1 fala (GEM) 144 Rekrut, 151 Puszkarz [straty: 144R]
G7 29 80 Kultysta, 40 Jeździec Mroku, 80 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 163 Konny [straty: 32R]
G7 30 150 Kapłan Mrocznego Kultu 1 fala (BRS) 195 Konny [straty: 0]
G7 31 90 Jeździec Mroku, 80 Tańcząca Derwisz 1 fala (BRS) 17 Łucznik, 178 Kusznik [straty: 17Ł]
G7 32 60 Kultysta, 60 Fanatyk, Bagienna Wiedźma, Mroczny Mag 1 fala (ANS) 120 Rekrut
2 fala (GEM) 140 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 260R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2 i 3Obóz 11 i 12Obóz 17

Z Ga (95 Łucznik + 105 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (10 Rekrut + 1 Łucznik + 72 Konny + 110 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z G1 (1 fala (MSW) 235 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 235 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 4.
Istnieje niewielkie ryzyko, że blok Ga może przegrać.

Z Gc (200 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 12. Po przegranej walce
z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 13 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11), zaraz po nim
z Ge (200 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 12, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 55 Łucznik, 240 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 13.
Musimy zwrócić uwagę, czy Generałowie przejdą bezpiecznie blok w obozie 11.

Z Gf (145 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 17. Po przegranej walce
z Gg (197 Elitarny Żołnierz + 3 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 17, zaraz po nim
z G4 (1 fala (NUS) 180 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 184 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.