Dzielny Mały Krawiec – DUCH + MRÓZ + SAM + ZAK + NUS + MGG (generalu72)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 3x
  • 2.500 Rekrut [-1.674]
  • 505 Konny
  • 115 Kusznik
  • 380 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

DUCH SAM ZAK
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 1/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
NUS MGG MRÓZ
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 1/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1Straty to średnia wartość z zastosowanymi umiejętnościami regeneracji. Ataki są zoptymalizowane pod kątem łatwego ładowania twoich generałów. Również dla lepszego wyczucia czasu potrzebnych jest 2 Generał Duch i 2 Samotnik.
Niektóre ataki można bardziej zoptymalizować, aby dodatkowo uratować 100-150 rekrutów, ale w tym przypadku ładowanie twoich generałów będzie się różnić i wielu z nich będzie korzystać z 3 rodzajów jednostek.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Dzik, 30 Lis 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 53R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (SAM) 245 Konny [straty: 0]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (DUCH) 120 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 79R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 90R]
G1 5 120 Dzik, 30 Lis 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 63R]
G1 6 80 Dzik, 60 Lis, Wielki Bogor, Wielki Gogor 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 99R]
G2 7 170 Dzik 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 87R]
G2 8 90 Dzik, 60 Wilk 1 fala (SAM) 80 Rekrut, 165 Konny [straty: 58R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (DUCH) 170 Rekrut, 60 Puszkarz [straty: 112R]
G2 10 100 Dzik, 60 Lis 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 61R]
G2 11 50 Dzik, 80 Wilk, 60 Lis, Jednorożec 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
2 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
3 fala (SAM) 195 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 77R]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 91R]
G3 13 40 Niedźwiedź, 60 Lis 1 fala (DUCH) 140 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 63R]
G3 14 50 Niedźwiedź, 80 Wilk 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
2 fala (ZAK) 120 Rekrut, 95 Konny [straty: 60R]
G3 15 160 Lis 1 fala (DUCH) 230 Rekrut [straty:45R]
G3 16 190 Wilk 1 fala (SAM) 100 Rekrut, 145 Konny [straty: 77R]
G3 17 50 Niedźwiedź, 69 Wilk, 80 Lis, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MGG) 35 Rekrut
2 fala (SAM) 115 Rekrut, 130 Konny [straty: 111R]
G4 18 80 Królewski Rekrut, 60 Królewski Łucznik 1 fala (SAM) 75 Rekrut, 170 Konny [straty: 54R]
G4 19 50 Królewski Ochotnik, 60 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (SAM) 75 Rekrut, 170 Konny [straty: 33R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (SAM) 130 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 85R]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
2 fala (SAM) 245 Konny [straty: 0]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (DUCH) 145 Rekrut, 85 Puszkarz [straty: 95R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (SAM) 195 Rekrut, 50 Puszkarz [straty: 90R]
G4 24 30 Królewski Ochotnik, 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny 1 fala (MGG) 40 Rekrut
2 fala (SAM) 45 Rekrut, 200 Konny [straty: 61R]
G4 25 60 Królewski Ochotnik, 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, Zły Król 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 10 Rekrut
3 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
4 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
5 fala (SAM) 35 Rekrut, 210 Konny [straty: 30R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.