Dzielny Mały Krawiec – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 30x
  • 3.082 Rekrut [-3.082]
  • 1.217 Ochotnik [-1.217]
  • 200 Konny
  • 2.630 Łucznik [-2.630]
  • 1.000 Wyborny Łucznik [-1.000]
  • 130 Żołnierz [-130]
  • 173 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 94 Rekrut, 106 Elitarny Żołnierz [straty: 294R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (200) 136 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 63 Konny [straty: 136R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 141 Rekrut, 59 Elitarny Żołnierz [straty: 341R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 79 Ochotnik, 121 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 79 Och]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 106 Ochotnik, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 106 Och]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 100 Łucznik
4 fala (200) 130 Żołnierz, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 500Ł, 130Ż]
G2 7 170 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 27 Rekrut, 173 Elitarny Żołnierz [straty: 427R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 88 Rekrut, 112 Elitarny Żołnierz [straty: 288R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 47 Rekrut, 153 Elitarny Żołnierz [straty: 447R]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 109 Ochotnik, 91 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 109 Och]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 63 Ochotnik, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 400Ł, 63 Och]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 106 Ochotnik, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 106 Och]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 118 Ochotnik, 82 Elitarny Żołnierz [straty: 118 Och]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 89 Rekrut, 111 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 89R]
G3 15 160 Lis 1 fala (200) 105 Ochotnik, 95 Elitarny Żołnierz [straty: 105 Och]
G3 16 190 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200Ł]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 143 Ochotnik, 57 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 200WŁ, 143 Och]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (200) 130 Łucznik
2 fala (200) 156 Rekrut, 44 Elitarny Żołnierz [straty: 130Ł, 156R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 167 Rekrut, 33 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 167R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 73 Ochotnik, 127 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 73 Och]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200Ł]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 93 Rekrut, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 93R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 44 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 44R]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 131 Ochotnik, 69 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 131 Och]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 184 Ochotnik, 16 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 200WŁ, 184 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.