Dzielny Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 22x
  • 2.927 Rekrut [-2.927]
  • 981 Ochotnik [-981]
  • 250 Konny
  • 2.170 Łucznik [-2.170]
  • 1.000 Wyborny Łucznik [-1.000]
  • 184 Kusznik
  • 168 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (250) 145 Ochotnik, 105 Elitarny Żołnierz [straty: 145 Och]
G1 2 120 Wilk 1 fala (250) 98 Rekrut, 152 Konny [straty: 98R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (200) 100 Łucznik, 100 Rekrut
2 fala (250) 65 Rekrut 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 84 Kusznik [straty: 165R, 100Ł]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (250) 136 Ochotnik, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 136 Och]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (200) 100 Łucznik, 100 Rekrut
2 fala (250) 111 Rekrut 139 Elitarny Żołnierz [straty: 211R, 100Ł]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 190 Rekrut
3 fala (200) 115 Rekrut
4 fala (250) 65 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Kusznik [straty: 200Ł, 305R, 65 Och]
G2 7 170 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (250) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 152 Kusznik [straty: 197R, 100Ł]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (250) 128 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Kusznik [straty: 238R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (250) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Kusznik [straty: 231R, 100Ł]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 172 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 172R, 200Ł]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (250) 100 Rekrut, 150 Elitarny Żołnierz [straty: 300R, 200WŁ]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 85 Ochotnik, 165 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 85 Och]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (250) 95 Ochotnik, 155 Elitarny Żołnierz [straty: 95 Och]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 86 Rekrut 164 Kusznik [straty: 200Ł, 86R]
G3 15 160 Lis 1 fala (250) 82 Ochotnik, 168 Elitarny Żołnierz [straty: 82 Och]
G3 16 190 Wilk 1 fala (250) 190 Łucznik, 60 Kusznik [straty: 190Ł]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 200WŁ, 116 Och]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 44 Rekrut, 206 Konny [straty: 244R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 154 Rekrut, 96 Konny [straty: 154R, 200WŁ]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (250) 111 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Kusznik [straty: 111 Och]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 250 Konny [straty: 200Ł]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 140 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 340R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (250) 180 Łucznik, 70 Kusznik [straty: 180Ł]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 186 Rekrut, 64 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 186R]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 146 Ochotnik, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 200Ł, 200WŁ, 146 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.