Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami (wolny drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
OBÓZ 10, 15 i 16 OBÓZ 10 i 16
 • 3x 10x 7x
 • 6.412 Rekrut [-6.412]
 • 235 Konny
 • 500 Łucznik [-500]
 • 175 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 173 Puszkarz
 • 3x 9x 10x
 • 5.370 Rekrut [-5.370]
 • 136 Ochotnik [-136]
 • 235 Konny
 • 420 Łucznik [-420]
 • 80 Wyborny Łucznik [-80]
 • 175 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 173 Puszkarz
 • 3x 9x 7x
 • 5.693 Rekrut [-5.693]
 • 136 Ochotnik [-136]
 • 235 Konny
 • 420 Łucznik [-420]
 • 80 Wyborny Łucznik [-80]
 • 175 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 173 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (270) 124 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Puszkarz [straty: 124R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny [straty: 82R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (270) 120 Rekrut, 70 Łucznik, 80 Puszkarz [straty: 70Ł, 120R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 199 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Puszkarz [straty: 200R]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (270) 174 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 174R]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 128 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Puszkarz [straty: 349R]
G2 7 170 Dzik 1 fala (200) 110 Rekrut
2 fala (270) 137 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 132 Puszkarz [straty: 247R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty: 154R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 140 Rekrut
2 fala (270) 140 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Puszkarz [straty: 280R]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 151R]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty: 374R]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty: 350R]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (270) 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 149R]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 80 Rekrut, 190 Konny [straty: 280R]
G3 15 160 Lis 1 fala (270) 238 Rekrut, 32 Puszkarz [straty: 238R]
G3 16 190 Wilk 1 fala (270) 230 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty: 230R]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 250 Łucznik
3 fala (270) 118 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty: 338R, 250Ł]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 138R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (MSW) 205 Rekrut
2 fala (270) 230 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 435R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (270) 94 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Kusznik [straty: 214R]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 235 Konny [straty: 234R]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 250R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (270) 219 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz [straty: 219R]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (250) 70 Rekrut, 180 Łucznik
2 fala (270) 246 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 23 Puszkarz [straty: 180Ł, 316R]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (250) 250 Rekrut
3 fala (200) 200 Rekrut
4 fala (270) 96 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Puszkarz [straty: 766R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10Obóz 15 i 16lub Obóz 16

Z Ga (49 Konny + 151 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz nr 11.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Ge (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z G3 (1 fala (250) 170 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 136 Ochotnik, 134 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

z Gb (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G3 (1 fala (250) 170 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 136 Ochotnik, 134 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.