Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
OBÓZ 10, 15 i 16 OBÓZ 10 i 16
 • 3x 2x 12x
 • 3.554 Rekrut [-3.554]
 • 270 Konny
 • 2.478 Łucznik [-2.478]
 • 620 Wyborny Łucznik [-620]
 • 202 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 186 Puszkarz
 • 3x 2x 14x
 • 2.820 Rekrut [-2.820]
 • 136 Ochotnik [-136]
 • 270 Konny
 • 2.478 Łucznik [-2.478]
 • 700 Wyborny Łucznik [-700]
 • 202 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 186 Puszkarz
 • 3x 2x 11x
 • 3.058 Rekrut [-3.058]
 • 136 Ochotnik [-136]
 • 270 Konny
 • 2.478 Łucznik [-2.478]
 • 700 Wyborny Łucznik [-700]
 • 202 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 186 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (250) 124 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 125 Puszkarz [straty: 124R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny [straty: 82R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (270) 120 Rekrut, 70 Łucznik, 80 Puszkarz [straty: 70Ł, 120R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (270) 210 Łucznik, 60 Puszkarz [straty: 210Ł]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (270) 174 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 174R]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 400Ł, 132R]
G2 7 170 Dzik 1 fala (200) 81 Łucznik
2 fala (270) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty: 81Ł, 135R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty: 154R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 85 Łucznik
2 fala (270) 170 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 170R, 85Ł]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 130 Rekrut
2 fala (270) 136 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 266R]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (270) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty: 250Ł, 147R]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (250) 227 Łucznik
2 fala (270) 131 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 138 Puszkarz [straty: 227Ł, 131R]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (270) 149 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Puszkarz [straty: 149R]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 80 Rekrut, 190 Konny [straty: 280R]
G3 15 160 Lis 1 fala (270) 238 Rekrut, 32 Puszkarz [straty: 238R]
G3 16 190 Wilk 1 fala (270) 230 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 39 Puszkarz [straty: 230R]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (250) 250 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Łucznik
3 fala (270) 84 Rekrut, 186 Puszkarz [straty: 470Ł, 84R]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 138R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (270) 109 Rekrut, 161 Konny [straty: 200WŁ, 109R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik,
30 Królewski Puszkarz
1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 67 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 202 Kusznik [straty: 267R]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 175 Łucznik
2 fala (270) 270 Konny [straty: 175Ł]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 130 Łucznik
2 fala (270) 127 Rekrut, 143 Puszkarz [straty: 130Ł, 127R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (270) 180 Łucznik, 90 Puszkarz [straty: 180Ł]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (270) 197 Rekrut, 73 Puszkarz [straty: 200WŁ, 197R]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Wyborny Łucznik
3 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 220WŁ, 200Ł, 100R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10Obóz 15 i 16lub Obóz 16

Z Ga (49 Konny + 151 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G2 (1 fala (250) 250 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz) wysyłamy Weterana i Majora na obóz nr 11.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Ge (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z G3 (1 fala (250) 170 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 136 Ochotnik, 134 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

z Gb (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G3 (1 fala (250) 170 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 136 Ochotnik, 134 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.