Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
OBÓZ 10, 15 i 16 OBÓZ 10 i 16
 • 2x 3x
 • 3.597 Rekrut [-3.597]
 • 195 Konny
 • 800 Łucznik [-800]
 • 105 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 192 Puszkarz
 • 2x 3x
 • 3.293 Rekrut [-3.293]
 • 195 Konny
 • 800 Łucznik [-800]
 • 105 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 192 Puszkarz
 • 2x 3x 4x
 • 3.333 Rekrut [-3.333]
 • 195 Konny
 • 800 Łucznik [-800]
 • 105 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 192 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 BRS NUS VAR ANS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (ANS) 57 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 57R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (BRS) 40 Rekrut, 155 Konny [straty: 40R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz [straty: 154R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (ANS) 126 Rekrut, 39 Puszkarz [straty: 126R]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (ANS) 74 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 74R]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (ANS) 94 Rekrut, 71 Puszkarz [straty: 94R]
G2 7 170 Dzik 1 fala (270) 180 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 180R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (270) 147 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 147R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (270) 232 Rekrut, 53 Puszkarz [straty: 232R]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (ANS) 69 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 69R]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 144 Rekrut, 141 Puszkarz [straty: 364R]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (ANS) 114 Rekrut, 51 Puszkarz [straty: 114R]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (ANS) 85 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 85R]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (270) 245 Rekrut, 40 Puszkarz [straty: 245R]
G3 15 160 Lis 1 fala (ANS) 40 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 40R]
G3 16 190 Wilk 1 fala (270) 195 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 195R]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (270) 119 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 180Ł, 119R]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (270) 138 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 138R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (BRS) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 187 Konny [straty: 220Ł, 7R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (270) 180 Rekrut, 105 Kusznik [straty: 180R]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (VAR) 195 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 195R]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (270) 195 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 195R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (270) 184 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 184R]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (270) 263 Rekrut, 22 Puszkarz [straty: 263R, 220Ł]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (ANS) 7 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Łucznik
3 fala (270) 93 Rekrut, 192 Puszkarz [straty: 100R, 180Ł]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10Obóz 15 i 16lub Obóz 16

Z Ga (49 Konny + 151 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 144 Rekrut, 141 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz nr 11.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gb (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Gc (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gd (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z Ge (1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 180 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 119 Rekrut, 166 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

z Gb (103 Elitarny Żołnierz + 97 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z G3 (1 fala (NUS) 180 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 119 Rekrut, 166 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 17.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.