Dzielny Mały Krawiec – Generał Gemini z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 13x
 • 2.959 Rekrut [-2.959]
 • 628 Ochotnik [-628]
 • 280 Konny
 • 1.370 Łucznik [-1.370]
 • 800 Wyborny Łucznik [-800]
 • 182 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 175 Puszkarz
 • 12x
 • 2.959 Rekrut [-2.959]
 • 502 Ochotnik [-502]
 • 280 Konny
 • 1.370 Łucznik [-1.370]
 • 800 Wyborny Łucznik [-800]
 • 182 Kusznik
 • 152 Elitarny Żołnierz
 • 175 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (GEM) 126 Rekrut, 154 Puszkarz [straty: 126R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (GEM) 77 Rekrut, 203 Konny [straty: 77R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (GEM) 163 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 163R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (GEM) 195 Łucznik, 85 Puszkarz [straty: 195Ł]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (GEM) 146 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 146R]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 137 Ochotnik, 143 Puszkarz [straty: 200Ł, 137 Och]
G2 7 170 Dzik 1 fala (GEM) 210 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 69 Puszkarz [straty: 210R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (GEM) 144 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 135 Puszkarz [straty: 144R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (GEM) 160 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 260R]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (GEM) 126 Ochotnik, 154 Puszkarz [straty: 126 Och]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 138 Ochotnik, 142 Puszkarz [straty: 200Ł, 138 Och]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (GEM) 130 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty: 130 Och]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (GEM) 150 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 150R]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (GEM) 73 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 206 Konny [straty: 273R]
G3 15 160 Lis 1 fala (GEM) 202 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 202R]
G3 16 190 Wilk 1 fala (GEM) 193 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 193R]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (GEM) 183 Rekrut, 97 Puszkarz [straty: 400Ł, 183R]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (GEM) 135 Rekrut, 145 Puszkarz [straty: 135R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (GEM) 91 Rekrut, 189 Konny [straty: 91R, 200WŁ]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (GEM) 97 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Kusznik [straty: 97 Och]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 175 Łucznik
2 fala (GEM) 280 Konny [straty: 175Ł]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (GEM) 105 Rekrut, 175 Puszkarz [straty: 200Ł, 105R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (GEM) 190 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 190R]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (GEM) 204 Rekrut, 76 Puszkarz [straty: 204R, 200WŁ]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (GEM) 107 Rekrut, 173 Puszkarz [straty: 400WŁ, 107R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10

Z Ga (49 Konny + 151 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (GEM) 138 Ochotnik, 142 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz nr 11.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.