Dzielny Mały Krawiec – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x 19x
  • 3.339 Rekrut [-3.339]
  • 771 Ochotnik [-771]
  • 320 Konny [-100]
  • 2.555 Łucznik [-2.555]
  • 500 Wyborny Łucznik [-500]
  • 141 Kusznik
  • 131 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 120 Rekrut
2 fala (MSW) 142 Rekrut, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 262R]
G1 2 120 Wilk 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Konny [straty: 82R]
G1 3 30 Wilk, 130 Dzik 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (MSW) 139 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Kusznik [straty: 100Ł, 139R]
G1 4 90 Wilk, 90 Lis 1 fala (MSW) 100 Konny
2 fala (MSW) 148 Rekrut, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 148R, 100K]
G1 5 30 Lis, 120 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 328R]
G1 6 60 Lis, 80 Dzik, Wielki Gogor, Wielki Bogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 120 Łucznik, 80 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 78 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 141 Kusznik [straty: 320Ł, 80WŁ, 78 Och]
G2 7 170 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 326R]
G2 8 60 Wilk, 90 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (MSW) 141 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Kusznik [straty: 241R]
G2 9 180 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 152 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 67 Kusznik [straty: 352R]
G2 10 60 Lis, 100 Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 156 Łucznik, 64 Kusznik [straty: 356Ł]
G2 11 80 Wilk, 60 Lis, 50 Dzik, Jednorożec 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (MSW) 109 Rekrut, 111 Elitarny Żołnierz [straty: 400Ł, 109R]
G3 12 60 Wilk, 140 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 112 Ochotnik, 108 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 112 Och]
G3 13 60 Lis, 40 Niedźwiedź 1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 100 Och]
G3 14 80 Wilk, 50 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 120 Elitarny Żołnierz [straty: 300R]
G3 15 160 Lis 1 fala (MSW) 89 Ochotnik, 131 Elitarny Żołnierz [straty: 89 Och]
G3 16 190 Wilk 1 fala (MSW) 179 Łucznik, 41 Kusznik [straty: 179Ł]
G3 17 69 Wilk, 80 Lis, 50 Niedźwiedź, Rozwścieczony Dzik 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Łucznik
3 fala (MSW) 126 Ochotnik, 94 Elitarny Żołnierz [straty: 420Ł, 126 Och]
G4 18 60 Królewski Łucznik, 80 Królewski Rekrut 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Kusznik [straty: 210R]
G4 19 60 Królewski Wyborny Łucznik, 50 Królewski Ochotnik 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (MSW) 126 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Konny [straty: 220Ł, 126R]
G4 20 60 Królewski Ochotnik, 30 Królewski Puszkarz 1 fala (MSW) 124 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 124 Och]
G4 21 120 Królewski Wyborny Łucznik 1 fala (200) 180 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Konny [straty: 180Ł]
G4 22 170 Królewski Rekrut 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 148 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 71 Kusznik [straty: 348R]
G4 23 150 Królewski Łucznik, 30 Królewski Konny 1 fala (MSW) 180 Łucznik, 40 Kusznik [straty: 180Ł]
G4 24 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 30 Królewski Ochotnik 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 142 Ochotnik, 78 Elitarny Żołnierz [straty: 200WŁ, 142 Och]
G4 25 80 Królewski Wyborny Łucznik, 40 Królewski Konny, 60 Królewski Ochotnik, Zły Król 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 168 Rekrut, 52 Elitarny Żołnierz [straty: 220WŁ, 200Ł, 168R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.