Sindbad i Oblężone Miasto – BRS + NUS + ZAK + MIK + MGG + MSW (Tonysium)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x 3x 3x 2x
  • 2.154 Rekrut [-2.154]
  • 1.841 Konny Zbrojny [-1.841]
  • 534 Rycerz [-520]
  • 710 Konny Arkebuzer
  • 154 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MIK BRS MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
ZAK MSW NUS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 46, wysyłamy Generała na obóz 51, Generał zostanie przechwycony przez obóz 46. Po wygranje walce wycofujemy Generała. Obóz z Generałem powinien być postawiony zaraz obok skał po prawej.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G1 2 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 3 80 Żeglarz, 70 Podoficer, 70 Kanonier 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 4 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 40 Kanonier 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 21 Rycerz, 122 Oblężnik [straty: 52KZ, 21R]
G1 5 110 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ]
G1 6 200 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G1 7 200 Podoficer, 40 Żeglarz 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 8 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, Sternik 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (MIK) 36 Konny Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 36KZ]
G1 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 169 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G1 10 90 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 90 Kanonier 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 184 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G1 11 100 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (MIK) 35 Konny Zbrojny, 180 Rycerz [straty: 35KZ, 42R]
G1 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G2 13 200 Bosman, 30 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (MIK) 215 Konny Zbrojny [straty: 78KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz, Buntownik 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G2 15 70 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 58R]
G2 16 270 Podoficer, Kapitan 1 fala (MSW) 175 Rekrut
2 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 175Re]
G2 17 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 24 Konny Zbrojny, 37 Rycerz, 154 Oblężnik [straty: 24KZ, 37R]
G2 18 70 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 155Re]
G2 19 200 Żeglarz Konny, 50 Kanonier, Kapitan 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G3 20 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 50 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 76R]
G3 21 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 161 Konny Arkebuzer [straty: 34KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 100 Podoficer, Sternik 1 fala (BRS) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G3 23 260 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (ZAK) 215 Rekrut
2 fala (MIK) 134 Konny Zbrojny, 81 Oblężnik [straty: 215Re, 134KZ]
G3 24 150 Żeglarz Konny, 90 Kanonier, Kapitan 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G3 25 270 Szermierz 1 fala (ZAK) 215 Rekrut
2 fala (ZAK) 215 Rekrut
3 fala (MIK) 58 Konny Zbrojny, 157 Konny Arkebuzer [straty: 430Re, 57KZ]
G3 26 270 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (NUS) 180 Rekrut
2 fala (ZAK) 215 Rekrut
3 fala (MIK) 96 Konny Zbrojny, 119 Konny Arkebuzer [straty: 395Re, 95KZ]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Bosman 1 fala (BRS) 43 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 122 Oblężnik [straty: 43KZ, 30R]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 167 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G3 30 80 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 80 Podoficer 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (MSW) 235 Rekrut
3 fala (MIK) 17 Konny Zbrojny, 208 Konny Arkebuzer [straty: 470Re, 16KZ]
G3 31 260 Kanonier, Buntownik 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (MIK) 62 Konny Zbrojny, 153 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 62KZ]
G4 32 250 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 49 Konny Zbrojny, 146 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G4 33 60 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 60 Podoficer, 60 Kanonier 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Konny Arkebuzer [straty: 9KZ]
G4 34 120 Żeglarz Konny, 120 Bosman 1 fala (MIK) 215 Konny Zbrojny [straty: 68KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 66 Konny Zbrojny 129 Konny Arkebuzer [straty: 66KZ]
G4 36 90 Żeglarz Konny, 80 Bosman, 80 Żeglarz 1 fala (MIK) 215 Rycerz [straty: 124R]
G4 37 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (BRS) 68 Konny Zbrojny, 127 Konny Arkebuzer [straty: 68KZ]
G5 38 120 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 39 120 Żeglarz Konny, 120 Kanonier 1 fala (MIK) 33 Konny Zbrojny, 182 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G5 40 250 Bosman, Kapitan 1 fala (ZAK) 1 Rekrut
1 fala (MIK) 215 Konny Zbrojny [straty: 1Re, 119KZ]
G6 41 200 Doświadczony Żeglarz 1 fala (MIK) 49 Konny Zbrojny, 166 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G6 42 120 Bosman, 100 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 27 Konny Zbrojny, 188 Rycerz [straty: 27KZ, 72R]
G6 43 100 Żeglarz, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 40 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 1Re, 40KZ]
G7 44 70 Małpa z Kijem, 50 Małpa Alfa 1 fala (MIK) 8 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G7 45 60 Małpa Rzucająca Kamieniami, 60 Małpa Alfa 1 fala (MIK) 215 Konny Zbrojny [straty: 101KZ]
G7 46 80 Małpa Alfa, 60 Nerwowa Małpa 1 fala (BRS) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G7 47 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (MIK) 35 Konny Zbrojny, 60 Rycerz, 120 Oblężnik [straty: 34KZ, 60R]
G7 48 130 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 41 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G7 49 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 19 Konny Zbrojny, 196 Konny Arkebuzer [straty: 1Re, 19KZ]
G7 50 200 Żeglarz, 60 Podoficer, Kapitan 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MIK) 38 Konny Zbrojny, 177 Konny Arkebuzer [straty: 1Re, 38KZ]
G7 51 100 Nerwowa Małpa, 80 Małpa z Kijem 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.