Sindbad i Oblężone Miasto – Generał 270 + Borys + NUS + VAR z Oblężnikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 110 Łucznik [-110]
 • 2.176 Konny Zbrojny [-2.176]
 • 448 Rycerz [-448]
 • 224 Arkebuzer w Zbroi
 • 238 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik
 • 2x
 • 110 Łucznik [-110]
 • 2.119 Konny Zbrojny [-2.119]
 • 364 Rycerz [-364]
 • 224 Arkebuzer w Zbroi
 • 238 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik
Atakując obóz 46 wysyłamy Generała na obóz 51, Generał zostanie przechwycony przez obóz 46. Po wygranej walce wycofujemy Generała. Obóz Generała należy umieścić przy skałach po prawej stronie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G1 2 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 153 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1 3 80 Żeglarz, 70 Podoficer, 70 Kanonier 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 4 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 40 Kanonier 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 21 Rycerz, 107 Oblężnik [straty: 52KZ, 21R]
G1 5 110 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 152 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G1 6 200 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 67 Konny Zbrojny, 113 Konny Arkebuzer [straty: 67KZ]
G1 7 200 Podoficer, 40 Żeglarz 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 8 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, Sternik 1 fala (NUS) 15 Łucznik
2 fala (BRS) 48 Konny Zbrojny, 132 Konny Arkebuzer [straty: 48KZ, 15Ł]
G1 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G1 10 90 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 90 Kanonier 1 fala (270) 22 Konny Zbrojny, 140 Arkebuzer w Zbroi, 108 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 11 100 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (VAR) 47 Konny Zbrojny, 133 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G1 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (270) 90 Konny Zbrojny, 180 Arkebuzer w Zbroi [straty: 90KZ]
G2 13 200 Bosman, 30 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (VAR) 44 Konny Zbrojny, 136 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz, Buntownik 1 fala (270) 55 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 55KZ]
G2 15 70 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 23 Konny Zbrojny, 22 Rycerz, 135 Oblężnik [straty: 23KZ, 22R]
G2 16 270 Podoficer, Kapitan 1 fala (270) 60 Arkebuzer w Zbroi, 210 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 17 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (VAR) 72 Konny Zbrojny, 108 Konny Arkebuzer [straty: 72KZ]
G2 18 70 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (270) 62 Konny Zbrojny, 92 Rycerz, 116 Oblężnik [straty: 62KZ, 92R]
G2 19 200 Żeglarz Konny, 50 Kanonier, Kapitan 1 fala (270) 54 Konny Zbrojny, 106 Arkebuzer w Zbroi, 110 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G3 20 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 50 Żeglarz 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 26 Rycerz, 122 Oblężnik [straty: 32KZ, 26R]
G3 21 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 42 Konny Zbrojny, 138 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 100 Podoficer, Sternik 1 fala (BRS) 29 Konny Zbrojny, 151 Konny Arkebuzer [straty: 29KZ]
G3 23 260 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (270) 105 Konny Zbrojny, 165 Oblężnik [straty: 105KZ]
G3 24 150 Żeglarz Konny, 90 Kanonier, Kapitan 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 128 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G3 25 270 Szermierz 1 fala (270) 82 Konny Zbrojny, 188 Konny Arkebuzer [straty: 82KZ]
G3 26 270 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 97 Konny Zbrojny, 173 Arkebuzer w Zbroi [straty: 97KZ]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Bosman 1 fala (270) 35 Konny Zbrojny, 72 Rycerz, 163 Oblężnik [straty: 35KZ, 72R]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 33 Konny Zbrojny, 147 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G3 30 80 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 80 Podoficer 1 fala (VAR) 57 Konny Zbrojny, 123 Oblężnik [straty: 57KZ]
G3 31 260 Kanonier, Buntownik 1 fala (270) 70 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi [straty: 70KZ]
G4 32 250 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 61 Konny Zbrojny, 119 Konny Arkebuzer [straty: 61KZ]
G4 33 60 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 60 Podoficer, 60 Kanonier 1 fala (BRS) 33 Konny Zbrojny, 147 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G4 34 120 Żeglarz Konny, 120 Bosman 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 35KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 98 Konny Zbrojny, 172 Arkebuzer w Zbroi [straty: 98KZ]
G4 36 90 Żeglarz Konny, 80 Bosman, 80 Żeglarz 1 fala (BRS) 180 Rycerz [straty: 80R]
G4 37 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (270) 71 Konny Zbrojny, 199 Oblężnik [straty: 71KZ]
G5 38 120 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (BRS) 180 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 39 120 Żeglarz Konny, 120 Kanonier 1 fala (BRS) 17 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 17KZ]
G5 40 250 Bosman, Kapitan 1 fala (VAR) 106 Konny Zbrojny, 74 Oblężnik [straty: 106KZ]
G6 41 200 Doświadczony Żeglarz, Sternik 1 fala (270) 45 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer, 25 Oblężnik [straty: 45KZ]
G6 42 120 Bosman, 100 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 180 Rycerz [straty: 84R]
G6 43 100 Żeglarz, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer, 30 Oblężnik [straty: 20KZ]
G7 44 70 Małpa z Kijem, 50 Małpa Alfa 1 fala (BRS) 7 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ]
G7 45 60 Małpa Rzucająca Kamieniami, 60 Małpa Alfa 1 fala (BRS) 180 Konny Zbrojny [straty: 71KZ]
G7 46 80 Małpa Alfa, 60 Nerwowa Małpa 1 fala (270) 46 Konny Zbrojny, 224 Arkebuzer w Zbroi [straty: 46KZ]
G7 47 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 24 Konny Zbrojny, 51 Rycerz, 105 Oblężnik [straty: 24KZ, 51R]
G7 48 130 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 18 Konny Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 18KZ]
G7 49 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer 1 fala (VAR) 80 Konny Zbrojny, 100 Oblężnik [straty: 80KZ]
G7 50 200 Żeglarz, 60 Podoficer, Kapitan 1 fala (NUS) 95 Łucznik
2 fala (270) 32 Konny Zbrojny, 238 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ, 95Ł]
G7 51 100 Nerwowa Małpa, 80 Małpa z Kijem 1 fala (BRS) 37 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 30Obóz 42

Z Ga (200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 70 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Majora na obóz 31.

Z Gb (135 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 42, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer, 30 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 43.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.