Sindbad i Oblężone Miasto – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Mikołajowa + Borys + Vargus z Oblężnikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 65 Rekrut [-65]
 • 1.459 Konny Zbrojny [-1.459]
 • 411 Rycerz [-323]
 • 50 Arkebuzer w Zbroi
 • 275 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik
 • 4x
 • 65 Rekrut [-65]
 • 1.405 Konny Zbrojny [-1.405]
 • 350 Rycerz [-246]
 • 50 Arkebuzer w Zbroi
 • 275 Konny Arkebuzer
 • 199 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS MIK VAR MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Atakując obóz 46 wysyłamy Generała na obóz 51, Generał zostanie przechwycony przez obóz 46. Po wygranej walce wycofujemy Generała. Obóz Generała należy umieścić przy skałach po prawej stronie.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G1 2 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G1 3 80 Żeglarz, 70 Podoficer, 70 Kanonier 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 4 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 40 Kanonier 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 21 Rycerz, 122 Oblężnik [straty: 52KZ, 21R]
G1 5 110 Doświadczony Żeglarz, 110 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 15 Konny Zbrojny, 180 Konny Arkebuzer [straty: 15KZ]
G1 6 200 Żeglarz Konny, 50 Podoficer, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G1 7 200 Podoficer, 40 Żeglarz 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 8 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, Sternik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G1 9 270 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 26 Konny Zbrojny, 169 Konny Arkebuzer [straty: 26KZ]
G1 10 90 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 90 Kanonier 1 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 184 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G1 11 100 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (VAR) 38 Konny Zbrojny, 157 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G1 12 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G2 13 200 Bosman, 30 Żeglarz Konny, 30 Kanonier 1 fala (VAR) 44 Konny Zbrojny, 151 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G2 14 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz, Buntownik 1 fala (BRS) 52 Konny Zbrojny, 143 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G2 15 70 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 58R]
G2 16 270 Podoficer, Kapitan 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G2 17 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer 1 fala (VAR) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G2 18 70 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer, 70 Bosman, 70 Kanonier 1 fala (MGG) 40 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 40Re]
G2 19 200 Żeglarz Konny, 50 Kanonier, Kapitan 1 fala (BRS) 27 Konny Zbrojny, 168 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G3 20 70 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 70 Bosman, 50 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 76R]
G3 21 120 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 161 Konny Arkebuzer [straty: 34KZ]
G3 22 50 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, 100 Podoficer, Sternik 1 fala (BRS) 21 Konny Zbrojny, 174 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G3 23 260 Doświadczony Żeglarz, Buntownik 1 fala (GEM) 96 Konny Zbrojny, 199 Oblężnik [straty: 96KZ]
G3 24 150 Żeglarz Konny, 90 Kanonier, Kapitan 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G3 25 270 Szermierz 1 fala (GEM) 49 Konny Zbrojny, 246 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G3 26 270 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 27 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (GEM) 67 Konny Zbrojny, 50 Arkebuzer w Zbroi, 178 Konny Arkebuzer [straty: 67KZ]
G3 28 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Bosman 1 fala (MGG) 25 Rekrut
2 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Konny Arkebuzer [straty: 9KZ, 25Re]
G3 29 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 167 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G3 30 80 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 80 Podoficer 1 fala (VAR) 54 Konny Zbrojny, 141 Oblężnik [straty: 54KZ]
G3 31 260 Kanonier, Buntownik 1 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 255 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G4 32 250 Żeglarz Konny, Sternik 1 fala (BRS) 49 Konny Zbrojny, 146 Konny Arkebuzer [straty: 49KZ]
G4 33 60 Doświadczony Żeglarz, 60 Żeglarz Konny, 60 Podoficer, 60 Kanonier 1 fala (BRS) 9 Konny Zbrojny, 186 Konny Arkebuzer [straty: 9KZ]
G4 34 120 Żeglarz Konny, 120 Bosman 1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 32KZ]
G4 35 120 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 66 Konny Zbrojny, 129 Konny Arkebuzer [straty: 66KZ]
G4 36 90 Żeglarz Konny, 80 Bosman, 80 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 61R]
G4 37 100 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (BRS) 68 Konny Zbrojny, 127 Konny Arkebuzer [straty: 68KZ]
G5 38 120 Żeglarz, 120 Podoficer 1 fala (MIK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 39 120 Żeglarz Konny, 120 Kanonier 1 fala (MIK) 33 Konny Zbrojny, 182 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G5 40 250 Bosman, Kapitan 1 fala (VAR) 75 Konny Zbrojny, 120 Oblężnik [straty: 75KZ]
G6 41 200 Doświadczony Żeglarz, Sternik 1 fala (GEM) 22 Konny Zbrojny, 273 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G6 42 120 Bosman, 100 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 77R]
G6 43 100 Żeglarz, 120 Podoficer, Buntownik 1 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 275 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G7 44 70 Małpa z Kijem, 50 Małpa Alfa 1 fala (BRS) 3 Konny Zbrojny, 192 Konny Arkebuzer [straty: 3KZ]
G7 45 60 Małpa Rzucająca Kamieniami, 60 Małpa Alfa 1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 63KZ]
G7 46 80 Małpa Alfa, 60 Nerwowa Małpa 1 fala (BRS) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G7 47 100 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 140 Oblężnik [straty: 25KZ, 30R]
G7 48 130 Żeglarz, 130 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 18 Konny Zbrojny, 177 Konny Arkebuzer [straty: 18KZ]
G7 49 200 Doświadczony Żeglarz, 60 Podoficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (BRS) 11 Konny Zbrojny, 184 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G7 50 200 Żeglarz, 60 Podoficer, Kapitan 1 fala (GEM) 245 Konny Arkebuzer, 50 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G7 51 100 Nerwowa Małpa, 80 Małpa z Kijem 1 fala (BRS) 32 Konny Zbrojny, 163 Konny Arkebuzer [straty: 32KZ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 30Obóz 42

Z Ga (200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 255 Konny Arkebuzer) wysyłamy Gemini na obóz 31.

Z Gb (135 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 42, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 275 Konny Arkebuzer) wysyłamy Gemini na obóz 43.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.