Sindbad i Wąż Morski – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x 5x
 • 160 Łucznik [-160]
 • 880 Konny [-880]
 • 2.525 Konny Zbrojny [-2.452]
 • 713 Rycerz [-713]
 • 170 Arkebuzer [-170]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 270 Konny Arkebuzer
 • 198 Oblężnik
 • 2x 3x 5x
 • 160 Łucznik [-160]
 • 880 Konny [-880]
 • 2.416 Konny Zbrojny [-2.266]
 • 682 Rycerz [-682]
 • 170 Arkebuzer [-170]
 • 270 Arkebuzer w Zbroi
 • 270 Konny Arkebuzer
 • 198 Oblężnik
Atakując obóz 11, wysyłamy Generała na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
W obozie 43 walka trwa kilka minut.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman, 40 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 44 Konny Zbrojny, 23 Rycerz, 83 Oblężnik [straty: 44KZ, 23R]
G1 2 150 Podoficer, 120 Kanonier 1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 200 Zwadźca, 70 Jeździec 1 fala (270) 41 Konny Zbrojny, 229 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G1 4 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (VAR) 82 Konny Zbrojny, 98 Oblężnik [straty: 82KZ]
G1 5 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 112 Oblężnik [straty: 38KZ]
G1 6 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 20 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 78 Konny Zbrojny, 102 Oblężnik [straty: 78KZ]
G1 7 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 70 Podoficer, Kapitan 1 fala (NUS) 26 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer
2 fala (270) 1 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 209 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ, 100A]
G1 8 270 Kanonier 1 fala (270) 270 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 9 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 54 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 146 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G1 10 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 40 Żeglarz, 30 Kanonier 1 fala (ANS) 31 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 88 Oblężnik [straty: 31KZ, 31R]
G1 11 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (270) 11 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 59 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G1 12 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 98 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Oblężnik [straty: 98KZ]
G2 13 120 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G2 14 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer 1 fala (270) 53 Konny Zbrojny, 19 Rycerz, 198 Oblężnik [straty: 53KZ, 19R]
G2 15 200 Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (VAR) 52 Konny Zbrojny, 128 Konny Arkebuzer [straty: 52KZ]
G2 16 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer, 150 Kanonier 1 fala (270) 27 Konny Zbrojny, 243 Konny Arkebuzer [straty: 27KZ]
G2 17 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 26 Konny Zbrojny, 244 Arkebuzer w Zbroi [straty: 26KZ]
G3 18 120 Zwadźca, 50 Jeździec, 100 Pustynny Strzelec 1 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 250 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G3 19 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (270) 30 Konny Zbrojny, 240 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G3 20 150 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (ANS) 21 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 98 Oblężnik [straty: 21KZ, 31R]
G3 21 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 70 Podoficer, Sternik 1 fala (VAR) 87 Konny Zbrojny, 93 Oblężnik [straty: 87KZ]
G3 22 250 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 35 Konny Zbrojny, 105 Oblężnik [straty: 35KZ]
G3 23 270 Żeglarz 1 fala (270) 14 Konny Zbrojny, 256 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G3 24 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, Buntownik 1 fala (NUS) 20 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer
2 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 70KZ, 70A]
G3 25 200 Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (VAR) 45 Konny Zbrojny, 135 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G3 26 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Kapitan 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (270) 90 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 150 Oblężnik [straty: 90KZ, 30R, 220K]
G4 27 100 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (270) 25 Konny Zbrojny, 245 Konny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G4 28 200 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (MSW) 220 Konny
2 fala (MSW) 220 Konny
3 fala (MSW) 220 Konny
4 fala (270) 36 Konny Zbrojny, 101 Rycerz, 133 Oblężnik [straty: 660K, 36KZ, 101R]
G4 29 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 90 Kanonier 1 fala (ANS) 48 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 72 Oblężnik [straty: 48KZ, 30R]
G4 30 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (270) 103 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 17 Konny Arkebuzer [straty: 103KZ]
G4 31 70 Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (270) 74 Konny Zbrojny, 80 Konny Arkebuzer, 116 Oblężnik [straty: 74KZ]
G4 32 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 21 Konny Zbrojny, 79 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G4 33 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (270) 65 Konny Zbrojny, 120 Arkebuzer w Zbroi, 85 Konny Arkebuzer [straty: 65KZ]
G4 34 250 Kanonier, Buntownik 1 fala (270) 58 Konny Zbrojny, 212 Arkebuzer w Zbroi [straty: 58KZ]
G5 35 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (VAR) 67 Konny Zbrojny, 113 Oblężnik [straty: 67KZ]
G5 36 270 Bosman 1 fala (ANS) 150 Konny Zbrojny [straty: 43KZ]
G5 37 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 20 Żeglarz Konny 1 fala (VAR) 92 Konny Zbrojny, 88 Oblężnik [straty: 92KZ]
G5 38 150 Żeglarz, 100 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 85 Arkebuzer w Zbroi, 157 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G5 39 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Kanonier, Kapitan 1 fala (270) 50 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 70 Konny Arkebuzer [straty: 50KZ]
G5 40 90 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 40KZ]
G5 41 190 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny 1 fala (270) 62 Konny Zbrojny, 90 Arkebuzer w Zbroi, 118 Konny Arkebuzer [straty: 62KZ]
G5 42 270 Zwadźca 1 fala (270) 28 Konny Zbrojny, 242 Konny Arkebuzer [straty: 28KZ]
G5 43 150 Doświadczony Żeglarz, Buntownik, Kapitan, Olbrzymi Wąż Morski 1 fala (MSW) 200 Rycerz
2 fala (270) 86 Konny Zbrojny, 184 Arkebuzer w Zbroi [straty: 200R, 86KZ]
G6 44 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NUS) 160 Łucznik
2 fala (270) 16 Konny Zbrojny, 254 Konny Arkebuzer [straty: 16KZ, 160Ł]
G6 45 200 Żeglarz Konny, Kapitan, Buntownik 1 fala (ANS) 70 Konny Zbrojny, 80 Oblężnik [straty: 70KZ]
G6 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (270) 54 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 146 Konny Arkebuzer [straty: 54KZ]
G6 47 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 70 Żeglarz 1 fala (VAR) 70 Konny Zbrojny, 110 Konny Arkebuzer [straty: 70KZ]
G6 48 100 Bosman, 170 Kanonier 1 fala (VAR) 76 Konny Zbrojny, 104 Konny Arkebuzer [straty: 76KZ]
G6 49 200 Bosman, Sternik, Buntownik 1 fala (VAR) 10 Konny Zbrojny, 170 Rycerz
2 fala (ANS) 20 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi [straty: 30KZ, 170R]
G7 50 70 Żeglarz Konny, 200 Kanonier 1 fala (270) 19 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 51 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G7 51 250 Bosman, 20 Podoficer 1 fala (ANS) 150 Konny Zbrojny [straty: 45KZ]
G7 52 250 Bosman, Kapitan 1 fala (ANS) 32 Konny Zbrojny, 78 Rycerz, 40 Oblężnik [straty: 32KZ, 78R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10Obóz 25Obóz 33Obóz 51

Z Ga (200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W1 (1 fala (270) 11 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 59 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11), zaraz po nim
z W2 (1 fala (270) 98 Konny Zbrojny, 70 Arkebuzer w Zbroi, 102 Oblężnik) wysyłamy Majora na obóz 12.
Obóz 12 wygrywa walkę około 20 sekund przed obozem 10

Z Gb (76 Konny Zbrojny + 124 Konny Arkebuzer) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Konny) oraz
z W (2 fala (270) 90 Konny Zbrojny, 30 Rycerz, 150 Oblężnik) wysyłamy Mistrza i Majora na obóz 26.

Z Gc (164 Konny Zbrojny + 36 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 33, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 58 Konny Zbrojny, 212 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Majora na obóz 34.

Z Gd (150 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 51, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 32 Konny Zbrojny, 78 Rycerz, 40 Oblężnik) wysyłamy Anslema na obóz 52.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.