Sindbad i Wąż Morski – Generał Gemini + Borys + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 1xSkrytobójca
 • 1.609 Konny Zbrojny [-1.453]
 • 1.331 Rycerz [-1.210]
 • 287 Arkebuzer w Zbroi
 • 195 Konny Arkebuzer
 • 223 Oblężnik
 • 1xSkrytobójca
 • 1.516 Konny Zbrojny [-1.366]
 • 1.264 Rycerz [-1.143]
 • 311 Arkebuzer w Zbroi
 • 195 Konny Arkebuzer
 • 223 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

GEM BRS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 11, wysyłamy Generała na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
W obozie 43 walka trwa kilka minut.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman, 40 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 24 Rycerz, 124 Oblężnik [straty: 47KZ, 24R]
G1 2 150 Podoficer, 120 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 200 Zwadźca, 70 Jeździec 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G1 4 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (GEM) 34 Konny Zbrojny, 53 Rycerz, 208 Oblężnik [straty: 34KZ, 53R]
G1 5 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 36 Konny Zbrojny, 159 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G1 6 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 20 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 53 Rycerz, 114 Oblężnik [straty: 28KZ, 53R]
G1 7 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 70 Podoficer, Kapitan 1 fala (GEM) 105 Konny Zbrojny, 59 Rycerz, 131 Oblężnik [straty: 105KZ, 59R]
G1 8 270 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 9 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G1 10 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 40 Żeglarz, 30 Kanonier 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 182 Rycerz [straty: 13KZ, 31R]
G1 11 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (GEM) 5 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 90 Konny Arkebuzer [straty: 5KZ]
G1 12 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 61 Konny Zbrojny, 134 Konny Arkebuzer [straty: 61KZ]
G2 13 120 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G2 14 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer 1 fala (GEM) 53 Konny Zbrojny, 19 Rycerz, 223 Oblężnik [straty: 53KZ, 19R]
G2 15 200 Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 28R]
G2 16 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer, 150 Kanonier 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G2 17 270 Kanonier, Sternik 1 fala (GEM) 8 Konny Zbrojny, 287 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ]
G3 18 120 Zwadźca, 50 Jeździec, 100 Pustynny Strzelec 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G3 19 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 22KZ]
G3 20 150 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Rycerz [straty: 20KZ, 30R]
G3 21 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 70 Podoficer, Sternik 1 fala (GEM) 36 Konny Zbrojny, 118 Rycerz, 141 Oblężnik [straty: 36KZ, 118R]
G3 22 250 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 33 Konny Zbrojny, 162 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G3 23 270 Żeglarz 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 24 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, Buntownik 1 fala (GEM) 63 Konny Zbrojny, 83 Rycerz, 149 Oblężnik [straty: 63KZ, 83R]
G3 25 200 Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 36R]
G3 26 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Kapitan 1 fala (GEM) 86 Konny Zbrojny, 65 Rycerz, 144 Oblężnik [straty: 86KZ, 65R]
G4 27 100 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 182 Konny Arkebuzer [straty: 13KZ]
G4 28 200 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala Skrytobójca
2 fala (GEM) 147 Rycerz, 148 Oblężnik [straty: 147R]
G4 29 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 90 Kanonier 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 27R]
G4 30 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 64 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 64KZ]
G4 31 70 Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G4 32 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 33 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G4 34 250 Kanonier, Buntownik 1 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 275 Arkebuzer w Zbroi [straty: 20KZ]
G5 35 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (BRS) 23 Konny Zbrojny, 45 Rycerz, 127 Oblężnik [straty: 23KZ, 45R]
G5 36 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 32KZ]
G5 37 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 20 Żeglarz Konny 1 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 212 Oblężnik [straty: 40KZ, 43R]
G5 38 150 Żeglarz, 100 Kanonier, Sternik 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G5 39 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Kanonier, Kapitan 1 fala (GEM) 42 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 103 Konny Arkebuzer [straty: 42KZ]
G5 40 90 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G5 41 190 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G5 42 270 Zwadźca 1 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 43 150 Doświadczony Żeglarz, Buntownik, Kapitan, Olbrzymi Wąż Morski 1 fala (GEM) 66 Konny Zbrojny, 229 Arkebuzer w Zbroi [straty: 66KZ]
G6 44 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (GEM) 78 Konny Zbrojny, 15 Rycerz, 202 Oblężnik [straty: 78KZ, 15R]
G6 45 200 Żeglarz Konny, Kapitan, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 47KZ]
G6 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 31KZ]
G6 47 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 70 Żeglarz 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 70 Rycerz, 105 Oblężnik [straty: 20KZ, 30R]
G6 48 100 Bosman, 170 Kanonier 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 30R]
G6 49 200 Bosman, Sternik, Buntownik 1 fala (MSW) 200 Rycerz
2 fala (GEM) 26 Konny Zbrojny, 269 Arkebuzer w Zbroi [straty: 26KZ, 200R]
G7 50 70 Żeglarz Konny, 200 Kanonier 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 10KZ]
G7 51 250 Bosman, 20 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 39KZ]
G7 52 250 Bosman, Kapitan 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 74R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10Obóz 25Obóz 33Obóz 51

Z Ga (200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W1 (1 fala (GEM) 5 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 90 Konny Arkebuzer) wysyłamy Gemini na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11), zaraz po nim
z W2 (1 fala (BRS) 61 Konny Zbrojny, 134 Konny Arkebuzer) wysyłamy Borysa na obóz 12.
Obóz 12 wygrywa walkę około 20 sekund przed obozem 10

Z Gb (76 Konny Zbrojny + 124 Konny Arkebuzer) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 86 Konny Zbrojny, 65 Rycerz, 144 Oblężnik) wysyłamy Gemini na obóz 26.

Z Gc (164 Konny Zbrojny + 36 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 33, zaraz po nim
z W (1 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 275 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Gemini na obóz 34.

Z Gd (150 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 51, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 195 Rycerz) wysyłamy Borysa na obóz 52.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.