Sindbad i Wąż Morski – MAJ + NUS + BRS + MIK + NIE + ZAK + MGG + MSW (Nacek85PL)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 1xSkrytobójca
  • 2 Rekrut [-2]
  • 815 Zbrojny [-706]
  • 935 Konny Zbrojny [-922]
  • 822 Rycerz [-555]
  • 20 Arkebuzer
  • 269 Arkebuzer w Zbroi
  • 772 Konny Arkebuzer
  • 104 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

270 MGG NIE BRS ZAK
Najazd 3/3
Potężna Szarża 1/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Ozdrowienie 1/1 Najazd 2/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 11, wysyłamy Generała na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony i zaatakuje obóz 11). Po wygranej walce wycofujemy Generała.
W obozie 43 walka trwa 1min 45sek.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman, 40 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 130 Rycerz, 31 Oblężnik [straty: 33KZ, 21Ry]
G1 2 150 Podoficer, 120 Kanonier 1 fala (ZAK) 215 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 200 Zwadźca, 70 Jeździec 1 fala (270) 35 Zbrojny, 7 Konny Zbrojny, 232 Konny Arkebuzer [straty: 35Z, 4KZ]
G1 4 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (NIE) 35 Konny Zbrojny, 200 Rycerz [straty: 32KZ, 16Ry]
G1 5 270 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 50 Zbrojny, 5 Konny Zbrojny, 134 Rycerz [straty: 50Z, 2KZ]
G1 6 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 20 Żeglarz Konny 1 fala (ZAK) 25 Konny Zbrojny, 94 Rycerz, 96 Oblężnik [straty: 22KZ, 56Ry]
G1 7 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 70 Podoficer, Kapitan 1 fala (NIE) 73 Konny Zbrojny, 43 Rycerz, 117 Konny Arkebuzer [straty: 67KZ]
G1 8 270 Kanonier 1 fala (270) 269 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 9 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 36 Konny Zbrojny, 16 Rycerz, 183 Konny Arkebuzer [straty: 35KZ]
G1 10 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 40 Żeglarz, 30 Kanonier 1 fala (BRS) 17 Konny Zbrojny, 154 Rycerz [straty: 12KZ, 28Ry]
G1 11 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Kanonier 1 fala (270) 6 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 78 Konny Arkebuzer [straty: 5KZ]
G1 12 70 Doświadczony Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 96 Konny Arkebuzer, 39 Oblężnik [straty: 58KZ]
G2 13 120 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 28 Konny Zbrojny, 137 Konny Arkebuzer [straty: 19KZ]
G2 14 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer 1 fala (NIE) 38 Konny Zbrojny, 197 Konny Arkebuzer [straty: 36KZ]
G2 15 200 Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (ZAK) 199 Rycerz, 14 Oblężnik [straty: 38Ry]
G2 16 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer, 150 Kanonier 1 fala (BRS) 34 Zbrojny, 56 Rycerz, 104 Konny Arkebuzer [straty: 21Z]
G2 17 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 18 Zbrojny, 260 Arkebuzer w Zbroi [straty: 16Z]
G3 18 120 Zwadźca, 50 Jeździec, 100 Pustynny Strzelec 1 fala (NIE) 33 Zbrojny, 23 Rycerz, 167 Konny Arkebuzer [straty: 29Z]
G3 19 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (ZAK) 22 Konny Zbrojny, 192 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G3 20 150 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (BRS) 20 Zbrojny, 8 Konny Zbrojny, 116 Rycerz [straty: 20Z, 6KZ, 28Ry]
G3 21 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 70 Podoficer, Sternik 1 fala (BRS) 34 Konny Zbrojny, 132 Rycerz, 28 Oblężnik [straty: 31KZ, 29Ry]
G3 22 250 Żeglarz Konny 1 fala (MIK) 101 Zbrojny, 27 Konny Zbrojny, 13 Arkebuzer, 55 Oblężnik [straty: 101Z]
G3 23 270 Żeglarz 1 fala (ZAK) 193 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 24 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, Buntownik 1 fala (NIE) 54 Konny Zbrojny, 179 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G3 25 200 Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (BRS) 195 Rycerz [straty: 46Ry]
G3 26 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, Kapitan 1 fala (MGG) 1 Zbrojny, 33 Rycerz
2 fala (270) 4 Zbrojny, 8 Konny Zbrojny, 34 Rycerz, 82 Arkebuzer w Zbroi, 157 Konny Arkebuzer [straty: 5Z, 5KZ, 33Ry]
G4 27 100 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 20 Zbrojny, 71 Rycerz, 99 Konny Arkebuzer [straty: 17Z]
G4 28 200 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 1 Rekrut
3 fala (MGG) 124 Zbrojny
4 fala (ZAK) 8 Konny Zbrojny, 207 Konny Arkebuzer [straty: 2R, 124Z]
G4 29 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 90 Kanonier 1 fala (BRS) 24 Zbrojny, 164 Rycerz [straty: 18Z, 25Ry]
G4 30 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (ZAK) 70 Konny Zbrojny, 87 Konny Arkebuzer, 57 Oblężnik [straty: 70KZ]
G4 31 70 Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (BRS) 32 Zbrojny, 32 Konny Zbrojny, 4 Rycerz, 78 Konny Arkebuzer, 47 Oblężnik [straty: 32Z, 17KZ]
G4 32 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 267 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 33 150 Doświadczony Żeglarz, 120 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 11 Zbrojny, 37 Konny Zbrojny, 187 Konny Arkebuzer [straty: 11Z, 35KZ]
G4 34 250 Kanonier, Buntownik 1 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer, 228 Konny Arkebuzer, 17 Oblężnik [straty: 10KZ]
G5 35 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (NIE) 14 Konny Zbrojny, 221 Rycerz [straty: 13KZ, 56Ry]
G5 36 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 56Z]
G5 37 200 Doświadczony Żeglarz, 50 Podoficer, 20 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 24 Konny Zbrojny, 211 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G5 38 150 Żeglarz, 100 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 20 Zbrojny, 91 Arkebuzer w Zbroi, 172 Konny Arkebuzer [straty: 18Z]
G5 39 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Kanonier, Kapitan 1 fala (270) 43 Konny Zbrojny, 150 Arkebuzer w Zbroi, 90 Konny Arkebuzer [straty: 41KZ]
G5 40 90 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 134 Konny Arkebuzer [straty: 18KZ]
G5 41 190 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny 1 fala (NIE) 15 Zbrojny, 33 Konny Zbrojny, 187 Konny Arkebuzer [straty: 15Z, 31KZ]
G5 42 270 Zwadźca 1 fala (270) 268 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 43 150 Doświadczony Żeglarz, Buntownik, Kapitan, Olbrzymi Wąż Morski 1 fala (ZAK) 92 Konny Zbrojny, 59 Arkebuzer w Zbroi, 64 Oblężnik [straty: 91KZ]
G6 44 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NIE) 20 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 18KZ]
G6 45 200 Żeglarz Konny, Kapitan, Buntownik 1 fala (BRS) 36 Zbrojny, 32 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 67 Konny Arkebuzer [straty: 36Z, 23KZ]
G6 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 31 Konny Zbrojny, 164 Konny Arkebuzer [straty: 30KZ]
G6 47 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 70 Żeglarz 1 fala (ZAK) 7 Zbrojny, 8 Konny Zbrojny, 135 Rycerz, 65 Oblężnik [straty: 7Z, 7KZ, 55Ry]
G6 48 100 Bosman, 170 Kanonier 1 fala (NIE) 5 Konny Zbrojny, 230 Rycerz [straty: 4KZ, 55Ry]
G6 49 200 Bosman, Sternik, Buntownik 1 fala Skrytobójca
2 fala (BRS) 2 Zbrojny, 75 Konny Zbrojny, 111 Rycerz, 7 Arkebuzer w Zbroi [straty: 2Z, 62KZ]
G7 50 70 Żeglarz Konny, 200 Kanonier 1 fala (NIE) 32 Zbrojny, 192 Konny Arkebuzer [straty: 28Z]
G7 51 250 Bosman, 20 Podoficer 1 fala (BRS) 195 Zbrojny [straty: 65Z]
G7 52 250 Bosman, Kapitan 1 fala (BRS) 57 Zbrojny, 128 Rycerz [straty: 69Ry]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.