Sindbad i Wąż Morski – SGG + MGG + MAJ + BRS + NUS + VAR + ANS + MED + MSW (zag8888)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

 • 5x 4x 2x 2x 2x 2x
 • 1xSkrytobójca
 • 10 Rekrut [-10]
 • 180 Łucznik [-180]
 • 215 Konny [-215]
 • 40 Zbrojny
 • 1.500 Konny Zbrojny [-1.204]
 • 700 Rycerz [-492]
 • 550 Arkebuzer w Zbroi
 • 750 Konny Arkebuzer
 • 500 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG GEM 270 MED
Kolos 3/3 Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Pierwsza Pomoc 3/3
Potężna Szarża 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
BRS ANS VAR NUS
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Szybki Ostrzał 3/3
Kolos 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Aby prawidłowo rozmieścić wojsko w każdym sektorze najpierw zobacz mapę bloku w tym sektorze.
W pierwszej kolejności wysyłamy Kwatermistrzów i ANS, VAR, BRS, 2*GEM, MGG, 2*270, 2*MSW, 200Z. Po rozstawieniu Generałów wysyłamy NUS, MED, MGG, 2xMSW, 4x200Z.
Czas robienia przygody z Obsydianową podkową około 2 godzin.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 180 Doświadczony Żeglarz, 50 Bosman, 40 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 33 Konny Zbrojny, 23 Rycerz, 109 Oblężnik [straty: 33KZ, 23R]
G1 2 150 Podoficer, 120 Kanonier 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G1 3 200 Zwadźca, 70 Jeździec 1 fala (BRS) 14 Konny Zbrojny, 181 Konny Arkebuzer [straty: 14KZ]
G1 4 200 Doświadczony Żeglarz, 40 Podoficer, 30 Bosman 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer
(po ataku wysłać do G3) [straty: 18KZ]
G1 5 270 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 38 Konny Zbrojny, 127 Oblężnik
(po ataku wysłać do G3) [straty: 38KZ]
G1 6 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 20 Żeglarz Konny 1 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 180 Rycerz, 95 Oblężnik [straty: 20KZ, 60R]
G1 7 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 70 Podoficer, Kapitan 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 60 Konny Zbrojny, 200 Rycerz, 35 Oblężnik [straty: 44KZ, 56R]
G1 8 270 Kanonier 1 fala (270) 285 Arkebuzer w Zbroi [straty: 0]
G1 9 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 195 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G1 10-12 BLOK BLOK [straty: 58KZ]
G2 13 120 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny 1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 245 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G2 14 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer 1 fala (GEM) 60 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 115 Oblężnik [straty: 44KZ, 16R]
G2 15 200 Żeglarz, 70 Bosman 1 fala (GEM) 280 Rycerz, 15 Oblężnik [straty: 39R]
G2 16 100 Żeglarz Konny, 20 Podoficer, 150 Kanonier 1 fala (GEM) 120 Konny Zbrojny, 100 Arkebuzer w Zbroi, 75 Konny Arkebuzer [straty: 25KZ]
G2 17 270 Kanonier, Sternik 1 fala (270) 8 Konny Zbrojny, 277 Arkebuzer w Zbroi [straty: 8KZ]
G3 G3A+G3B Wysłać Majora na Obóz G3B. Po drodze Generał zniszczy obóz G3A 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 18 120 Zwadźca, 50 Jeździec, 100 Pustynny Strzelec 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 9KZ]
G3 19 250 Doświadczony Żeglarz 1 fala (BRS) 22 Konny Zbrojny, 173 Konny Arkebuzer [straty: 21KZ]
G3 20 150 Żeglarz Konny, 100 Bosman 1 fala (ANS) 21 Konny Zbrojny, 31 Rycerz, 113 Oblężnik [straty: 21KZ, 31R]
G3 21 100 Żeglarz Konny, 100 Bosman, 70 Podoficer, Sternik 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 60 Konny Zbrojny, 20 Rycerz, 115 Oblężnik [straty: 60KZ, 20R]
G3 22 250 Żeglarz Konny 1 fala (ANS) 35 Konny Zbrojny, 130 Oblężnik [straty: 35KZ]
G3 23 270 Żeglarz 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G3 24 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Podoficer, Buntownik 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 120 Rycerz, 135 Oblężnik [straty: 40KZ, 88R]
G3 25-26 BLOK BLOK [straty: 50KZ, 57R]
G4 27 100 Żeglarz, 90 Żeglarz Konny, 70 Podoficer 1 fala (BRS) 13 Konny Zbrojny, 182 Konny Arkebuzer [straty: 12KZ]
G4 32 150 Żeglarz, 120 Kanonier 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G4 28 200 Doświadczony Żeglarz, 250 Bosman 1 fala Skrytobójca
2 fala (VAR) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 44KZ]
G4 29 90 Żeglarz Konny, 90 Bosman, 90 Kanonier 1 fala (BRS) 12 Konny Zbrojny, 183 Rycerz [straty: 12KZ, 27R]
G4 30 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, Kapitan 1 fala (BRS) 64 Konny Zbrojny, 131 Konny Arkebuzer [straty: 62KZ]
G4 31 70 Żeglarz, 200 Żeglarz Konny, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 45KZ]
G4 33-34 BLOK BLOK [straty: 20KZ]
G5 35 150 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman 1 fala (VAR) 61 Konny Zbrojny, 134 Oblężnik [straty: 48KZ]
G5 36 270 Bosman 1 fala (BRS) 195 Konny Zbrojny [straty: 32KZ]
G5 39 100 Doświadczony Żeglarz, 150 Kanonier, Kapitan 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 75 Konny Arkebuzer [straty: 11KZ]
G5 40 90 Żeglarz, 150 Żeglarz Konny, 30 Podoficer 1 fala (BRS) 20 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer [straty: 20KZ]
G5 41 190 Doświadczony Żeglarz, 90 Żeglarz Konny 1 fala (BRS) 35 Konny Zbrojny, 160 Konny Arkebuzer [straty: 33KZ]
G5 42 270 Zwadźca 1 fala (270) 285 Konny Arkebuzer [straty: 0]
G5 43 150 Doświadczony Żeglarz, Buntownik, Kapitan, Olbrzymi Wąż Morski 1 fala (GEM) 60 Konny Zbrojny, 180 Arkebuzer w Zbroi, 55 Konny Arkebuzer [straty: 57KZ]
G5 37-38 BLOK BLOK [straty: 10KZ]
G6 44 200 Doświadczony Żeglarz, 20 Podoficer, 50 Kanonier 1 fala (NUS) 180 Łucznik
2 fala (GEM) 20 Konny Zbrojny, 275 Konny Arkebuzer [straty: 7KZ, 180Ł]
G6 45 200 Żeglarz Konny, Kapitan, Buntownik 1 fala (BRS) 47 Konny Zbrojny, 148 Konny Arkebuzer [straty: 46KZ]
G6 46 200 Doświadczony Żeglarz, 70 Żeglarz Konny 1 fala (GEM) 40 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 195 Konny Arkebuzer [straty: 37KZ]
G6 47 100 Doświadczony Żeglarz, 100 Bosman, 70 Żeglarz 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 40 Konny Zbrojny, 60 Arkebuzer w Zbroi, 95 Konny Arkebuzer [straty: 38KZ]
G6 48-49 BLOK BLOK [straty: 53KZ, 215K]
G7 50 70 Żeglarz Konny, 200 Kanonier 1 fala (BRS) 10 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 8KZ]
G7 51-52 BLOK BLOK [straty: 75R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 10-12Obóz 25-26Obóz 33-34Obóz 37-38Obóz 48-49Obóz 51-52

Z Ga ((200Z) 200 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W1 (1 fala (270) 6 Konny Zbrojny, 200 Arkebuzer w Zbroi, 79 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 12 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 11), zaraz po nim
z W2 (2 fala (BRS) 60 Konny Zbrojny, 120 Konny Arkebuzer, 15 Oblężnik) wysyłamy Borysa na obóz 12.
(straty: 58KZ)
Po ataku wysłać Generałow do G3.

Z Ga ((200Z) 76 Konny Zbrojny, 124 Konny Arkebuzer) wysyłamy Generała na obóz 25, zaraz po nim
z W 1 fala (GEM) 60 Konny Zbrojny, 140 Rycerz, 95 Oblężnik) wysyłamy Gemini na obóz 26.
(straty: 50KZ, 57R)

z Ga ((200Z) 164 Konny Zbrojny, 36 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Generała na obóz 33, zaraz po nim
z W1 (1 fala (270) 20 Konny Zbrojny, 20 Arkebuzer w Zbroi, 245 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 34.
(straty: 20KZ)

Z Ga ((200Z) 1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
Z Gb ((200Z) 40 Zbrojny, 160 Konny Zbrojny) wysyłamy Generała na obóz 37, zaraz po nim
z W1 (1 fala (270) 40 Konny Zbrojny, 245 Konny Arkebuzer) wysyłamy Majora na obóz 38.
(straty: 20KZ)

Z Ga (środkowy) ((200Z) 1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 48, zaraz po nim
z Gb (lewy) ((200Z) 100 Konny Zbrojny, 100 Konny Arkebuzer) wysyłamy Generała na obóz 48, zaraz po nim
z Gc (prawy) ((200Z) 1 Rekrut) wysyłamy Generała na obóz 48.
Kiedy pierwszy z Generałów dotrze do miejsca zaznaczonego czerwonym kółkiem
z W1 1 fala ((VAR) 60 Konny Zbrojny, 20 Rycerz, 115 Arkebuzer w Zbroi) wysyłamy Vargusa na obóz 49, zaraz po nim
z W2 2 fala ((MED) 215 Konny) wysyłamy Medyka na obóz 49.
(straty: 53KZ 131K)

Z Gd ((200Z) 20 Zbrojny, 120 Konny Zbrojny, 20 Rycerz) wysyłamy Generała na obóz 51, zaraz po nim
z W (1 fala ((BRS) 195 Rycerz) wysyłamy Borysa na obóz 52.
(straty: 75R)

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.