Sprytny Mały Krawiec – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 40x
  • 4.589 Rekrut [-4.589]
  • 786 Ochotnik [-786]
  • 448 Konny [-448]
  • 2.180 Łucznik [-2.180]
  • 2.000 Wyborny Łucznik [-2.000]
  • 160 Kusznik
  • 30 Żołnierz [-30]
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 182 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 25 Rekrut, 130 Konny, 45 Puszkarz [straty: 225R]
G1 2 200 Łowca 1 fala (200) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 118 Konny [straty: 81R]
G1 3 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 32 Rekrut, 120 Konny, 48 Puszkarz [straty: 232R]
G1 4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala (200) 180 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 180WŁ, 207R]
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 40 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 69 Puszkarz [straty: 240R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (200) 96 Rekrut
2 fala 200 Konny [straty: 96R]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (200) 117 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 117R]
G2 8 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 62 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 72 Puszkarz [straty: 262R]
G2 9 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 34 Rekrut, 115 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Puszkarz [straty: 234R]
G2 10 99 Oprych, 100 Łowca, Żelaznoręki 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 170 Rekrut
3 fala (200) 18 Rekrut, 182 Puszkarz [straty: 388R]
G3 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 49 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 150 Konny [straty: 249R]
G3 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 104 Puszkarz [straty: 295R]
G3 13 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 126 Rekrut, 74 Puszkarz [straty: 126R, 200Ł]
G3 14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 133 Rekrut, 67 Puszkarz [straty: 133R, 200Ł]
G3 15 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 105 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 105R, 200WŁ]
G3 16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 75 Łucznik, 125 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 180 Łucznik
3 fala (200) 40 Łucznik, 160 Kusznik [straty: 295Ł, 125WŁ]
G4 17 150 Lis 1 fala (200) 86 Ochotnik, 114 Puszkarz [straty: 86 Och]
G4 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 128 Rekrut, 72 Puszkarz [straty: 328R]
G4 19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 159 Rekrut, 41 Puszkarz [straty: 159R, 200Ł, 200WŁ]
G4 20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala (200) 55 Łucznik, 145 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 50 Łucznik, 150 Kusznik [straty: 195Ł, 255WŁ]
G5 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 45 Rekrut, 155 Konny [straty: 200Ł, 200WŁ, 45R]
G5 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 69 Rekrut, 131 Konny [straty: 69R, 200Ł]
G5 23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 37 Rekrut, 163 Konny [straty: 200Ł, 37R, 200WŁ]
G5 24 70 Niedźwiedź, 110 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 112 Ochotnik, 88 Puszkarz [straty: 90Ł, 110WŁ, 200K, 112 Och]
G6 25 90 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 180 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Konny [straty: 55R, 200Ł, 180WŁ]
G6 26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 180 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 62 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Kusznik [straty: 200Ł, 180WŁ, 62 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (200) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 90 Och]
G7 28 220 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 85 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 200R, 85 Och]
G7 29 180 Oprych, 100 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 138 Konny,
2 fala (200) 30 Żołnierz, 170 Wyborny Łucznik
3 fala (200) 108 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 91 Puszkarz
[straty: 138K, 170WŁ, 108 Och, 30Ż]
G8 30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 38 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 51 Puszkarz [straty: 238R]
G8 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala (200) 178 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 21 Puszkarz [straty: 178R]
G8 32 200 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (200) 109 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Puszkarz [straty: 90R, 110K, 109 Och]
G8 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Krawiec Konkurent 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 134 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Puszkarz [straty: 200R, 134 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.