Sprytny Mały Krawiec – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 31x
 • 4.645 Rekrut [-4.645]
 • 1.291 Ochotnik [-1.291]
 • 448 Konny [-448]
 • 1.800 Łucznik [-1.800]
 • 1.341 Wyborny Łucznik [-1.341]
 • 200 Kusznik
 • 176 Elitarny Żołnierz
 • 2x 29x
 • 4.475 Rekrut [-4.475]
 • 1.190 Ochotnik [-1.190]
 • 448 Konny [-448]
 • 1.600 Łucznik [-1.600]
 • 1.140 Wyborny Łucznik [-1.140]
 • 200 Kusznik
 • 76 Żołnierz [-76]
 • 176 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (250) 57 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 62 Kusznik [straty: 57 Och]
G1 2 200 Łowca 1 fala (250) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 238 Konny [straty: 11R]
G1 3 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (250) 65 Ochotnik, 120 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 64 Kusznik [straty: 65 Och]
G1 4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 36 Ochotnik, 145 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 68 Kusznik [straty: 200WŁ, 36 Och]
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (250) 161 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 45 Konny, 43 Kusznik [straty: 161R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (200) 96 Rekrut
2 fala (250) 200 Konny [straty: 96R]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 146 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 146R]
G2 8 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (250) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 65 Konny, 94 Kusznik [straty: 90 Och]
G2 9 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (250) 62 Ochotnik, 115 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Kusznik [straty: 62 Och]
G2 10 99 Oprych, 100 Łowca, Żelaznoręki 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 49 Ochotnik, 115 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 85 Kusznik [straty: 200R, 49 Och]
G3 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 76 Rekrut, 174 Elitarny Żołnierz [straty: 276R]
G3 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 115 Rekrut, 135 Elitarny Żołnierz [straty: 315R]
G3 13 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 130 Rekrut, 70 Konny, 50 Elitarny Żołnierz [straty: 330R]
G3 14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 116 Och]
G3 15 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (250) 180 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 180R, 200Ł]
G3 16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 75 Łucznik, 125 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 132 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik
[straty: 115Ł, 125WŁ, 132R]
G4 17 150 Lis 1 fala (250) 74 Ochotnik, 176 Elitarny Żołnierz [straty: 74 Och]
G4 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 128 Rekrut, 122 Elitarny Żołnierz [straty: 328R]
G4 19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 134 Ochotnik, 116 Elitarny Żołnierz [straty: 400Ł, 134 Och]
G4 20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala (200) 55 Łucznik, 145 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 50 Łucznik, 200 Kusznik [straty: 145Ł, 255WŁ]
G5 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (250) 220 Rekrut, 30 Elitarny Żołnierz [straty: 420R, 200Ł]
G5 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 126 Ochotnik, 124 Konny [straty: 200R, 126 Och]
G5 23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (250) 95 Ochotnik, 50 Łucznik, 100 Kusznik [straty: 200WŁ, 50Ł, 95 Och]
G5 24 70 Niedźwiedź, 110 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 84 Ochotnik, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 90Ł, 110WŁ, 200K, 84 Och]
G6 25 90 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 102 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Konny [straty: 102R, 200Ł, 200WŁ]
G6 26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (250) 75 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 400Ł, 75 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (250) 112 Ochotnik, 138 Elitarny Żołnierz [straty: 112 Och]
G7 28 220 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 116 Ochotnik, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 116 Och]
G7 29 180 Oprych, 100 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 138 Konny
2 fala (250) 250 Wyborny Łucznik
3 fala (250) 136 Rekrut, 114 Elitarny Żołnierz [straty: 136R, 138K, 250WŁ]
G8 30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (250) 93 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Konny, 53 Kusznik [straty: 165R]
G8 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala (250) 148 Rekrut, 102 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G8 32 200 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (250) 88 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty: 378R, 110K]
G8 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Krawiec Konkurent 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (250) 121 Rekrut, 129 Elitarny Żołnierz [straty: 521R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3Obóz 15

Z Ga (59 Elitarny Żołnierz + 134 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 76 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 74 Konny, 99 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 4.

Z Ge (170 Elitarny Żołnierz + 30 Ochotnik) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 75 Łucznik, 125 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (250) 132 Rekrut, 40 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 77 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 16.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.