Sprytny Mały Krawiec – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 26x
 • 3.612 Rekrut [-3.612]
 • 862 Ochotnik [-862]
 • 329 Konny [-200]
 • 2.440 Łucznik [-2.440]
 • 1.280 Wyborny Łucznik [-1.280]
 • 170 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 146 Puszkarz
 • 7x 13x
 • 1.236 Rekrut [-1.236]
 • 596 Ochotnik [-596]
 • 377 Konny [-338]
 • 2.140 Łucznik [-2.140]
 • 720 Wyborny Łucznik [-720]
 • 170 Kusznik
 • 219 Żołnierz [-219]
 • 348 Elitarny Żołnierz
 • 155 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (MSW) 89 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 75 Konny, 55 Puszkarz [straty: 89R]
G1 2 200 Łowca 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 3 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 65 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 53 Puszkarz [straty: 101R]
G1 4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala (200) 180 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 61 Puszkarz [straty: 180WŁ, 68R]
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny, 62 Puszkarz [straty: 122R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (MSW) 105 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 114 Puszkarz [straty: 105R]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty: 97R]
G2 8 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 55 Puszkarz [straty: 154R]
G2 9 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (MSW) 101 Rekrut, 65 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 53 Puszkarz [straty: 101R]
G2 10 99 Oprych, 100 Łowca, Żelaznoręki 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 60 Rekrut, 75 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 84 Puszkarz [straty: 260R]
G3 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala (MSW) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Puszkarz [straty: 130R]
G3 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala (MSW) 109 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Puszkarz [straty: 109 Och]
G3 13 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 27 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 192 Konny [straty: 27R, 200Ł]
G3 14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 100 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Konny [straty: 300R]
G3 15 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 137 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 82 Puszkarz [straty: 137R, 200Ł]
G3 16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 74 Ochotnik, 40 Łucznik, 106 Kusznik [straty: 130Ł, 110WŁ, 74 Och]
G4 17 150 Lis 1 fala (MSW) 74 Ochotnik, 146 Puszkarz [straty: 74 Och]
G4 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Puszkarz [straty: 328R]
G4 19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (MSW) 108 Ochotnik, 112 Puszkarz [straty: 400Ł, 108 Och]
G4 20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala (200) 55 Łucznik, 145 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 85 Łucznik, 115 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 50 Łucznik, 170 Kusznik [straty: 190Ł, 260WŁ]
G5 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (MSW) 139 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny [straty: 139R, 400Ł]
G5 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 180 Łucznik
2 fala (MSW) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 156 Konny [straty: 63R, 180Ł]
G5 23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
2 fala (MSW) 72 Ochotnik, 60 Łucznik, 88 Puszkarz [straty: 60Ł, 200WŁ, 72 Och]
G5 24 70 Niedźwiedź, 110 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 100 Ochotnik, 120 Puszkarz [straty: 90Ł, 110WŁ, 200K, 100 Och]
G6 25 90 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 190 Łucznik
3 fala (MSW) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny [straty: 390Ł, 90 Och]
G6 26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik
3 fala (MSW) 50 Ochotnik, 170 Kusznik [straty: 200Ł, 200WŁ, 50 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (MSW) 114 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 105 Puszkarz [straty: 114R]
G7 28 220 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 146 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 73 Puszkarz [straty: 346R]
G7 29 180 Oprych, 100 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 220 Wyborny Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (MSW) 89 Rekrut, 15 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Puszkarz [straty: 289R, 220WŁ]
G8 30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (MSW) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 91 Puszkarz [straty: 150R]
G8 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Puszkarz [straty: 92R]
G8 32 200 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 86 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 50 Konny, 83 Puszkarz [straty: 200R, 86 Och]
G8 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Krawiec Konkurent 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (MSW) 99 Ochotnik, 121 Puszkarz [straty: 200R, 99 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3Obóz 8 i 9Obóz 14 i 15Obóz 18 i 19Obóz 23Obóz 28Obóz 31 i 32

Z Ga (59 Elitarny Żołnierz + 134 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 79 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Kusznik) wysyłamy Mistrza na obóz 4.

Z Gb (123 Elitarny Żołnierz + 45 Konny) wysyłamy Generała na obóz 8, zaraz po nim
z Gc (1 fala 65 Elitarny Żołnierz + 120 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 44 Żołnierz, 1 Elitarny Żołnierz, 72 Konny, 103 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 10.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gd (144 Elitarny Żołnierz + 56 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z Ge (170 Elitarny Żołnierz + 30 Ochotnik) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik) oraz
z W (2 fala (MSW) 74 Ochotnik, 40 Łucznik, 106 Kusznik) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 16.

Z Gf (140 Łucznik, 60 Wyborny Łucznik) wysyłamy Generał na obóz 19. Po przegranej walce
z Gg (150 Elitarny Żołnierz + 20 Konny) wysyłamy Generała na obóz 18, zaraz po nim
z Gh (198 Elitarny Żołnierz + 1 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 19
Czekamy 8 sekund i z G4.1 (1 fala (200) 55 Łucznik, 145 Wyborny Łucznik),
z G4.2 (2 fala (200) 85 Łucznik, 115 Wyborny Łucznik) oraz
z W (3 fala (MSW) 50 Łucznik, 170 Kusznik) wysyłamy Generałów i Mistrza na obóz 20.

BLOK RYZYKOWNY
Z Gi (200 Łucznik) wysyłamy Generała na obóz 23. Po przegranej walce
z Gj (Jeśli zostało 63-62 Niedźwiedź to 174 Elitarny Żołnierz, jeśli 61-60 Niedźwiedź to 170 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 23, po nim
z G5.1 (1 fala (200) 200 Konny),
z G5.2 (2 fala (200) 90 Łucznik, 110 Wyborny Łucznik) oraz
z W (3 fala (MSW) 100 Ochotnik, 120 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Mistrza na obóz 24

Z Gk (189 Elitarny Żołnierz + 7 Konny) wysyłamy Generała na obóz 28, zaraz po nim
z G7 (1 fala (200) 138 Konny) oraz
z W (2 fala (MSW) 96 Żołnierz, 124 Puszkarz) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 29.

Z Gl (113 Elitarny Żołnierz + 7 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z Gm (134 Elitarny Żołnierz + 39 Konny + 27 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 32, zaraz po nim
z G8 (1 fala (200) 200 Rekrut) oraz
z W (2 fala (MSW) 99 Ochotnik, 121 Puszkarz) wysyłamy Generała i Mistrza na obóz 33.
Istnieje ryzyko, że blok Gl może przegrać.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.