Sprytny Mały Krawiec – MAJ + DUCH + MRÓZ + MGG (Sand3r)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x 5x 3x
  • 4.048 Rekrut [-4.048]
  • 230 Konny
  • 600 Łucznik [-600]
  • 183 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 190 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

DUCH MAJ MRÓZ MGG
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Oprych, 100 Łowca 1 fala (DUCH) 109 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 109R]
G1 2 200 Łowca 1 fala (DUCH) 230 Konny [straty: 0]
G1 3 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (DUCH) 107 Rekrut, 123 Puszkarz [straty: 107R]
G1 4 89 Oprych, 110 Łowca, Chuck 1 fala (MAJ) 94 Rekrut, 100 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Kusznik [straty: 94R]
G2 5 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (DUCH) 102 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 102R]
G2 6 80 Pies Strażniczy, 120 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 7 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (DUCH) 58 Rekrut, 172 Puszkarz [straty: 58R]
G2 8 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (DUCH) 99 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 99R]
G2 9 110 Oprych, 90 Łowca 1 fala (DUCH) 106 Rekrut, 124 Puszkarz [straty: 106R]
G2 10 99 Oprych, 100 Łowca, Żelaznoręki 1 fala (DUCH) 130 Rekrut, 100 Puszkarz [straty: 130R]
G3 11 80 Dzik, 60 Wilk 1 fala (DUCH) 120 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 120R]
G3 12 90 Dzik, 50 Lis 1 fala (DUCH) 88 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 88R]
G3 13 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MRÓZ) 180 Rekrut [straty: 180R]
G3 14 110 Dzik, 30 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 155 Rekrut [straty: 155R]
G3 15 110 Niedźwiedź 1 fala (MRÓZ) 205 Rekrut
2 fala (DUCH) 40 Rekrut, 190 Puszkarz [straty: 245R]
G3 16 80 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz 100 Kusznik [straty: 130R]
G4 17 150 Lis 1 fala (DUCH) 230 Rekrut [straty: 70R]
G4 18 80 Przywódca Watahy, 60 Lis 1 fala (MGG) 145 Rekrut [straty: 145R]
G4 19 50 Dzik, 130 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (DUCH) 134 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 134R, 400Ł]
G4 20 90 Niedźwiedź, 50 Lis, 40 Gigant 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (DUCH) 123 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Kusznik [straty: 278R]
G5 21 80 Dzik, 40 Niedźwiedź, 60 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 122 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 123R]
G5 22 110 Wilk, 70 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 23 110 Niedźwiedź, 70 Wilk 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (DUCH) 132 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 287R]
G5 24 70 Niedźwiedź, 110 Lis, 20 Gigant 1 fala (MGG) 65 Rekrut
2 fala (DUCH) 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Kusznik [straty: 194R]
G6 25 90 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 100 Rekrut
2 fala (DUCH) 122 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 222R]
G6 26 110 Niedźwiedź, 69 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (MRÓZ) 205 Rekrut
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (DUCH) 46 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Kusznik [straty: 200Ł, 251R]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (DUCH) 67 Rekrut, 163 Puszkarz [straty: 67R]
G7 28 220 Oprych 1 fala (DUCH) 124 Rekrut, 106 Puszkarz [straty: 124R]
G7 29 180 Oprych, 100 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 88 Rekrut, 142 Puszkarz [straty: 89R]
G8 30 60 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 80 Łowca 1 fala (DUCH) 103 Rekrut, 127 Puszkarz [straty: 103R]
G8 31 190 Pies Strażniczy, 70 Oprych 1 fala (DUCH) 75 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 75R]
G8 32 200 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 70 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 71R]
G8 33 80 Pies Strażniczy, 200 Oprych, Krawiec Konkurent 1 fala (MRÓZ) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 91 Rekrut, 136 Puszkarz [straty: 92R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.