Synowie Małego Krawca – DUCH + MRÓZ + MGG (Sand3r)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 5x
  • 3.839 Rekrut [-3.839]
  • 95 Ochotnik [-95]
  • 182 Konny
  • 165 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 178 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

DUCH MRÓZ MGG
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (DUCH) 48 Rekrut, 182 Konny [straty: 48R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (DUCH) 96 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (DUCH) 52 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 52R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (DUCH) 90 Rekrut, 140 Konny [straty: 90R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (DUCH) 82 Rekrut, 148 Puszkarz [straty: 82R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MRÓZ) 180 Rekrut [straty: 180R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 137 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 138R]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 64 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik [straty: 65R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (MRÓZ) 205 Rekrut [straty: 205R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 81 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Kusznik [straty: 82R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (MRÓZ) 205 Rekrut [straty: 205R]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (MGG) 140 Rekrut [straty: 140R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (DUCH) 134 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 134R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (DUCH) 122 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 122R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 129 Rekrut, 101 Puszkarz [straty: 130R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (DUCH) 160 Rekrut, 70 Puszkarz [straty: 160R]
G5 17 140 Dzik 1 fala (DUCH) 101 Rekrut, 129 Puszkarz [straty: 101R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 87R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 86 Rekrut, 144 Puszkarz [straty: 86R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (MRÓZ) 195 Rekrut [straty: 195R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 125 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 126R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (DUCH) 95 Ochotnik, 135 Puszkarz [straty: 95 Och]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (MGG) 40 Rekrut
2 fala (DUCH) 150 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 190R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (DUCH) 109 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 110R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (MGG) 60 Rekrut [straty: 60R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (MRÓZ) 200 Rekrut [straty: 200R]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (DUCH) 58 Rekrut, 172 Puszkarz [straty: 58R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (DUCH) 98 Rekrut, 132 Puszkarz [straty: 98R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (DUCH) 84 Rekrut, 146 Puszkarz [straty: 84R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (DUCH) 67 Rekrut, 163 Puszkarz [straty: 67R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (DUCH) 64 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 64R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (DUCH) 126 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 126R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (DUCH) 78 Rekrut, 152 Konny [straty: 78R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (DUCH) 99 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 99R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (DUCH) 81 Rekrut, 149 Puszkarz [straty: 81R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.