Synowie Małego Krawca – Generał 270 + 250 + MSW + Anslem z Puszkarzami (wolny drop)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x 15x 7x
 • 7.804 Rekrut [-7.804]
 • 252 Konny
 • 730 Łucznik [-730]
 • 213 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
 • 10x 9x
 • 4.958 Rekrut [-4.958]
 • 252 Konny
 • 465 Łucznik [-465]
 • 213 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty: 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 172 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 97 Puszkarz [straty: 173R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (ANS) 55 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 36 Konny, 51 Puszkarz [straty: 132R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 132R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 18 Rekrut, 252 Konny [straty: 238R]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 400R]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 70 Rekrut, 25 łucznik, 175 Kusznik [straty: 25Ł, 290R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (200) 150 Rekrut
2 fala (270) 157 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 112 Puszkarz [straty: 307R]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 93 Rekrut, 25 Łucznik, 152 Kusznik [straty: 25Ł, 313R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Łucznik
2 fala (270) 69 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 200 Konny [straty: 129R, 160Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty: 286R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (200) 190 Rekrut
2 fala (270) 56 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 213 Kusznik [straty: 246R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 145R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (270) 160 Rekrut, 110 Puszkarz [straty: 220Ł, 160R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (MSW) 120 Rekrut
2 fala (270) 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 275R]
G5 17 140 Dzik 1 fala (270) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty: 130R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 120 Rekrut, 35 Łucznik, 115 Kusznik [straty: 35Ł, 340R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 136 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 336R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (200) 140 Rekrut
2 fala (270) 145 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz [straty: 285R]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 162 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 382R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (250) 250 Rekrut
2 fala (270) 109 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Puszkarz [straty: 359R]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (MSW) 220 Łucznik
2 fala (MSW) 220 Rekrut
3 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 220Ł, 365R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 155 Rekrut, 115 Puszkarz [straty: 355R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (270) 240 Rekrut, 30 Puszkarz [straty: 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (MSW) 220 Rekrut
2 fala (270) 38 Rekrut, 45 Łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Kusznik [straty: 258R, 45Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 79 Rekrut, 71 Puszkarz [straty: 79R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 119 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 140 Puszkarz [straty: 120R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (200) 24 Rekrut
2 fala (270) 179 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Puszkarz [straty: 203R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 153 Puszkarz [straty: 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 110R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz [straty: 168R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (270) 88 Rekrut, 182 Puszkarz [straty: 88R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 50 Konny, 50 Puszkarz [straty: 120R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (MSW) 100 Rekrut
2 fala (270) 150 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 119 Puszkarz [straty: 250R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 138R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 70 Rekrut, 25 Łucznik, 175 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 93 Rekrut, 25 Łucznik, 152 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 120 Rekrut, 35 Łucznik, 115 Kusznik) wysyłamy Generałów na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 220 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (MSW) 220 Rekrut) oraz
z W (3 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 79 Rekrut, 71 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (ANS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.