Synowie Małego Krawca – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 3x 11x
 • 5.062 Rekrut [-5.062]
 • 399 Ochotnik [-399]
 • 195 Konny
 • 1.825 Łucznik [-1.825]
 • 191 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 240 Puszkarz
 • 2x 5x 7x
 • 3.003 Rekrut [-3.003]
 • 152 Ochotnik [-152]
 • 195 Konny
 • 1.565 Łucznik [-1.565]
 • 191 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 256 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

270 MSW BRS
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Szybki Ostrzał 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (BRS) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 40 Konny, 83 Puszkarz [straty: 71R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (270) 164 Rekrut, 20 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Puszkarz [straty: 164R]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (BRS) 77 Rekrut, 118 Puszkarz [straty: 77R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (BRS) 105 Rekrut, 90 Puszkarz [straty: 105R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 124 Rekrut, 161 Puszkarz [straty: 124R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (BRS) 130 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 64 Puszkarz [straty: 130 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 145 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 145R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 54 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Kusznik [straty: 240Ł, 54R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (270) 185 Rekrut, 45 Ochotnik, 55 Puszkarz [straty: 185R, 45 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 77 Rekrut, 40 Łucznik, 168 Kusznik [straty: 240Ł, 77R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny [straty: 200R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (270) 205 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 205R]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (270) 146 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 146R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (MSW) 235 Rekrut
2 fala (270) 174 Rekrut, 111 Puszkarz [straty: 409R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (270) 125 Ochotnik, 160 Puszkarz [straty: 125 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (270) 135 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 135R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 81 Rekrut, 50 Łucznik, 154 Kusznik [straty: 250Ł, 77R]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 146 Puszkarz [straty: 338R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (270) 200 Rekrut, 22 Ochotnik, 63 Puszkarz [straty: 200R, 22 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 151 Rekrut, 134 Puszkarz [straty: 200Ł, 151R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 131 Rekrut, 154 Puszkarz [straty: 331R]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (MSW) 235 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (270) 45 Rekrut, 240 Puszkarz [straty: 435Ł, 45R]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 155 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 355R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (270) 240 Rekrut, 45 Puszkarz [straty: 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (270) 77 Ochotnik, 60 Łucznik, 148 Kusznik [straty: 77 Och, 60Ł]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (BRS) 90 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 90R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (270) 120 Rekrut, 50 Konny, 115 Puszkarz [straty: 120R]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (270) 154 Rekrut, 131 Puszkarz [straty: 154R]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (BRS) 108 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 108R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (BRS) 102 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 102R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz [straty: 155R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (BRS) 195 Rekrut [straty: 66R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 100R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (270) 198 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 86 Puszkarz [straty: 198R]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (270) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz [straty: 135R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 124 Rekrut, 161 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 54 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 77 Rekrut, 40 Łucznik, 168 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 81 Rekrut, 50 Łucznik, 154 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (MSW) 235 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (270) 45 Rekrut, 240 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Majora na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (BRS) 90 Rekrut, 105 Puszkarz) wysyłamy Borysa na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (MSW) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 154 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 135 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 149 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.