Synowie Małego Krawca – Generał 270 + MSW + Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 13x
 • 3.532 Rekrut [-3.532]
 • 1.488 Ochotnik [-1.488]
 • 183 Konny
 • 1.910 Łucznik [-1.910]
 • 177 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
 • 5x 7x
 • 2.303 Rekrut [-2.303]
 • 717 Ochotnik [-717]
 • 213 Konny
 • 1.610 Łucznik [-1.610]
 • 177 Kusznik
 • 190 Żołnierz
 • 335 Elitarny Żołnierz
 • 182 Puszkarz
Atakując obóz 9, wysyłamy Generała na obóz 10, Generał zostanie przechwycony przez obóz 9. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 17, wysyłamy Generała na obóz 18, Generał zostanie przechwycony przez obóz 17. Po wygranej walce wycofujemy Generała.
Atakując obóz 26, wysyłamy Generała na obóz 27, Generał zostanie przechwycony przez obóz 26. Po wygranej walce wycofujemy Generała.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 90 Oprych, 110 Łowca 1 fala (MSW) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 90 Konny, 49 Puszkarz [straty: 80R]
G1 2 180 Oprych, 20 Łowca 1 fala (MSW) 105 Ochotnik, 115 Puszkarz [straty: 105 Och]
G1 3 120 Pies Strażniczy, 80 Oprych 1 fala (ANS) 55 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 55R]
G1 4 130 Oprych, 70 Łowca 1 fala (MSW) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 36 Konny, 51 Puszkarz [straty: 132R]
G1 5 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Jednooki Bert 1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz [straty: 132R]
G2 6 50 Niedźwiedź, 40 Przywódca Watahy 1 fala (MSW) 140 Ochotnik, 80 Puszkarz [straty: 140 Och]
G2 7 110 Niedźwiedź 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 144 Rekrut, 126 Puszkarz [straty: 144R, 200Ł]
G2 8 60 Niedźwiedź, 40 Lis, 30 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 52 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Kusznik [straty: 240Ł, 52R]
G3 9 20 Dzik, 80 Niedźwiedź 1 fala (270) 139 Ochotnik, 131 Puszkarz [straty: 139 Och]
G3 10 70 Niedźwiedź, 40 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 158 Rekrut, 112 Puszkarz [straty: 200Ł, 158R]
G4 11 40 Niedźwiedź, 70 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (MSW) 99 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny [straty: 99R, 200Ł]
G4 12 90 Wilk, 60 Przywódca Watahy 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 86 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 183 Konny [straty: 286R]
G4 13 90 Lis, 20 Gigant, Wielki Niedźwiedź 1 fala (ANS) 81 Ochotnik, 69 Puszkarz [straty: 81 Och]
G5 14 110 Dzik, 40 Wilk 1 fala (270) 145 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 145R]
G5 15 90 Niedźwiedź, 50 Lis, Kłamliwa Koza 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 129 Ochotnik, 141 Puszkarz [straty: 129 Och, 200R]
G5 16 70 Niedźwiedź, 40 Lis 1 fala (270) 125 Ochotnik, 145 Puszkarz [straty: 125 Och]
G5 17 140 Dzik 1 fala (270) 130 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 139 Puszkarz [straty: 130R]
G5 18 70 Niedźwiedź, 50 Lis, 20 Gigant 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz [straty: 200Ł, 107 Och]
G6 19 120 Dzik, 70 Wilk 1 fala (200) 170 Łucznik
2 fala (270) 136 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Puszkarz [straty: 170Ł, 136R]
G6 20 90 Dzik, 40 Niedźwiedź 1 fala (270) 148 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 121 Puszkarz [straty: 148 Och]
G6 21 90 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (270) 149 Rekrut, 121 Puszkarz [straty: 200Ł, 149R]
G6 22 190 Dzik 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Łucznik
2 fala (270) 121 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 221R, 100Ł]
G6 23 70 Niedźwiedź, 90 Przywódca Watahy, Wielki Gogor 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (ANS) 77 Ochotnik, 73 Puszkarz [straty: 400Ł, 77 Och]
G7 24 80 Niedźwiedź, 50 Wilk 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (270) 153 Rekrut, 117 Puszkarz [straty: 353R]
G7 25 70 Przywódca Watahy, 30 Lis 1 fala (270) 240 Rekrut, 30 Puszkarz [straty: 240R]
G7 26 40 Dzik, 60 Lis, 50 Gigant 1 fala (270) 166 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 103 Puszkarz [straty: 166 Och]
G7 27 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (ANS) 79 Rekrut, 71 Puszkarz [straty: 79R]
G8 28 150 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 74 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 10 Konny, 135 Puszkarz [straty: 74 Och]
G8 29 20 Pies Strażniczy, 180 Oprych 1 fala (270) 90 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 179 Puszkarz [straty: 90 Och]
G8 30 70 Pies Strażniczy, 130 Oprych 1 fala (270) 117 Rekrut, 153 Puszkarz [straty: 117R]
G8 31 80 Pies Strażniczy, 120 Oprych 1 fala (270) 110 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 110R]
G8 32 30 Pies Strażniczy, 180 Oprych, 40 Łowca 1 fala (ANS) 1 Rekrut
2 fala (270) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz [straty: 168R]
G9 33 120 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (270) 88 Rekrut, 182 Puszkarz [straty: 88R]
G9 34 120 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 120 Rekrut, 50 Konny, 50 Puszkarz [straty: 120R]
G9 35 200 Oprych 1 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz [straty: 107 Och]
G9 36 80 Pies Strażniczy, 119 Oprych, Święty Pałkołaj 1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz [straty: 138R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2, 3 i 4Obóz 7Obóz 9Obóz 15, 16 i 17Obóz 22Obóz 26Obóz 30 i 31Obóz 34 i 35

Z Ga (147 Elitarny Żołnierz + 35 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z Gb (100 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, gdy Generał Ga dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z Gc (1 Żołnierz + 87 Elitarny Żołnierz + 98 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, gdy Generał Gc dojdzie do miejsca oznaczonego czerwonym kółkiem
z W (1 fala (270) 132 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 137 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 5.

z Gd (185 Elitarny Żołnierz + 15 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 52 Rekrut, 40 łucznik, 1 Elitarny Żołnierz, 177 Kusznik) wysyłamy Generała i Majora na obóz 8.

Z Gf (161 Elitarny Żołnierz + 4 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, (Generał zostanie przechwycony przez obóz 9), zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 158 Rekrut, 112 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 10.

Jeśli nie posiadamy Weterana, musimy zniszczyć obóz 15.
Z Gh (76 Żołnierz + 146 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 15, zaraz po nim
z Gi (23 Żołnierz + 110 Elitarny Żołnierz + 60 Konny) wysyłamy Generała na obóz 16, zaraz po nim
z Gj (91 Żołnierz + 77 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 18 (Generał zostanie przechwycony przez obóz 17), zaraz po nim
z G5 (1 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (2 fala (270) 107 Ochotnik, 163 Puszkarz) wysyłamy Generała i Majora na obóz 18.

Z Gk (184 Elitarny Żołnierz + 16 Puszkarz) wysyłamy Generała na obóz 22, zaraz po nim
z G6.1 (1 fala (200) 200 Łucznik),
z G6.2 (2 fala (200) 200 Łucznik) oraz
z W (3 fala (270) 108 Ochotnik, 162 Puszkarz) wysyłamy Generałów i Majora na obóz 23.

Z Gm (145 Elitarny Żołnierz + 55 Konny) wysyłamy Generała na obóz 27, (Generał zostanie on przechwycony przez obóz 26), zaraz o nim
z W (1 fala (ANS) 79 Rekrut, 71 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 27.

Z Gn (135 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 30, zaraz po nim
z Go (129 Elitarny Żołnierz + 1 Konny) wysyłamy Generała na obóz 31, zaraz po nim
z G8 (1 fala (ANS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (270) 167 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 102 Puszkarz) wysyłamy Generałów na obóz 32.

Z Gp (67 Elitarny Żołnierz + 133 Konny) wysyłamy Generała na obóz 34, zaraz po nim
z Gr (163 Elitarny Żołnierz + 37 Konny) wysyłamy Generała na obóz 35, zaraz po nim
z W (1 fala (270) 138 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Puszkarz) wysyłamy Majora na obóz 36.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.